Rab lett a református rímkovács

A számarányánál jóval nagyobb szellemi tőkével gazdálkodó kaposvári református egyház a dualizmus korában kezdte meg működését. A gyülekezetalapítás sorrendje (katolikus, zsidó, református) a létszámbeli különbségeket is tükrözte a megyeszékhelyen, hiszen az 1880 körül alig tízezer lelket számláló Kaposváron a lakosságnak csak mintegy öt százaléka volt református. Ennek ellenére a kis felekezet már addig is nyomot hagyott a város históriájában.

 

Szegedi Kis István szobra Patapoklosiban

 

Bár meglehetősen sajátos módon… Az első protestáns, akiről tudunk, nem is önszántából került a városba, helyesebben a várba. A törökök ugyanis az 1560-as évek elején egy ideig itt tartották fogva Szegedi Kis Istvánt, a kiváló prédikátort.

A kaposvári börtönviszonyokat később is tanulmányozhatták Kálvin jeles magyar követői, 1809-ben ugyanis a helyi tömlöcben halt meg Kováts József, a különcködéseiről és ügyes verseléséről széles körben ismertté vált városhidvégi református segédlelkész. Ő is kiváló ember volt: beszélt latinul és nyugati nyelveken, klasszikusokat fordított, s nagy tehetséggel rögtönzött alkalmi, üdvözlő és gúnyverseket. (Költeményeit Jókai Mór is felhasználta regényeiben.)

A nem túl biztató nyitány után az osztrák–magyar kiegyezéssel kezdődött meg a kaposvári protestánsok sikersorozata. 1873-ban egy református ügyvéd-politikus: Bárány Gusztáv került a véglegesen várossá nyilvánított Kaposvár polgármesteri székébe. A megyeszékhely harmadik vezetője szintén református volt: Szabó Kálmán, „a megyei közéletnek és társadalomnak egyik legtiszteletreméltóbb alakja és főleg kulturális mozgalmaknak leglelkesebb támogatója”. (A Kaposvári Magyar Királyi Állami Főgimnázium emlékkönyve, 1812–1912. Kaposvár, 1913. 330. o.) De református volt dr. Kovács-Sebestény Gyula is, aki 1911-ben lett polgármester.

Bár még mindig csak néhány száz fős volt a református közösség, az 1880-as évek elején elérkezettnek látta az időt a „szervezkedésre”. Sikeresen: néhány év múlva itt gyűlésezett a Dunántúli Református Egyházkerület, az évtized végén pedig már templomuk is állt a reformátusoknak Kaposváron…

 
Megosztás: