Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az elsők között, 2001-ben hozta létre a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot (a továbbiakban: KEF). A kezdeti nehézségeket mi is átéltük, kerestük helyünket, szerepünket, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a saját településünkön a Nemzeti Stratégiát.

A KEF talán legfontosabb szerepe az együttműködés kialakítása. 2004-ben a helyi stratégia megírásának kezdete alapozta meg a közösségi együttműködést. Egységes cél érdekében határozta meg a rövid, közép- és hosszú távú feladatait. A fórum működésének alapdokumentuma a Szervezeti és Működési Szabályzat. Az évek során már számos alkalommal módosították, jelenleg is fontos kihívás, hogy a mindennapi működéshez, a folyamatos változásokhoz igazított dokumentumot készítsenek.

A KEF feladatait Kaposvár 2014-től 2020-ig érvényes drogellenes stratégiája határozza meg. Mielőtt elkészítettük, több ezer 8–10. évfolyamos fiatal részvételével megalapozott szükségletfelméréssel vizsgáltuk, hogy a városban milyen mértékű a kábítószer-érintettség, s melyek a drogfogyasztási attitűdök. A két és fél millió forintból megvalósított kutatás eredményét és az ennek alapján elkészült drogellenes stratégiát széles körben megismertettük.

A felmérésről készített beszámoló alapján a szakemberek előkészítették azt a drog- és devianciaprevenciós programot, melyet a város összes középiskolájában, a 9. évfolyamos tanulók körében terveznek lebonyolítani. Fontosnak tartják és tartjuk, hogy a problémát még ezen fázisában kezeljük, hiszen a középiskolás korosztály életkori sajátosságaiból adódóan érintetté válhat, és a kábítószerekkel kapcsolatos szemléletüket a szakvélemények szerint ebben az időszakban lehet a leginkább formálni.

 

A kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ifjúsági referense
Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi Osztálya
Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete
Szocionet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
Kaposvári Egyetem Hallgatói Önkormányzatának képviselője
Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház Pszichiátriai Osztályának vezető főorvosa
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Iskola-egészségügyi Szolgálatának iskolaorvosa
Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztály, Pártfogó Felügyelet
INDIT Közalapítvány „Tükörkép” Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ
Kaposvári Rendőrkapitányság
Kaposvári Szabadidő Egyesület
Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola drogügyi koordinátora, ifjúságvédelmi felelőse
Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium drogügyi koordinátora
Compass Ifjúsági Egyesület

 

Dokumentumok

A kaposvári KEF szervezeti és működési szabályzata
Kaposvár Megyei Jogú Város 2013–2020 közötti időszakra szóló drogellenes stratégiája

 

Elérhetőségek

Belány Viktória elnök
Telefon: +36 (70) 414 5407
E-mail: nappali@indit.hu

Nagyné Horváth Mónika alelnök
Telefon: +36 (82) 501 529
E-mail: nepjoletiref@kaposvar.hu