1%-ot gyűjtő civil szervezetek

1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club

Adatlap megtekintése

Az 1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Clubot – mint közhasznú egyesületet – az alapító tagok a röplabda sportág művelésének érdekében hozták létre , szem előtt tartva az élvonalbeli versenyzés feltételeinek megteremtését és hosszútávú biztosítását, kiemelt figyelmet fordítva az utánpótlás nevelésre. A fő cél évtizedek óta nem változott : saját nevelésű játékosokra építve az élvonalbeli szerepléssel megőrizzük a félévszázados kaposvári női röplabdasport hagyományait. A felajánlásokat az utánpótlás versenyek finanszírozására kívánjuk fordítani.

Kérjük hogy adója 1%-ának felajánlásával segítse egyesületünk céljainak megvalósítását!

Adószám: 18770629 1 14
Számlaszám: 10103214-73642700-00000007

 

Életért, a Földért, az Egészségért Alapítvány

Adatlap megtekintése

 

www.efealapitvany.hu

7400 Kaposvár, Pécsi u. 209. Telefon/fax: +36 (82) 416-378

Adószám: 18760307

Adóig. szám: 8440561042

Számlaszám: 67100073-10004146

E-mail: efealapitvany@efealapitvany.hu

 

Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület

Adatlap megtekintése

 

Egyesületünk, a Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület fő tevékenysége a lovas hagyományőrzés, melynek keretén belül komoly elismerést szereztünk városunknak hazai és nemzetközi viszonylatban is. Az elmúlt években többszáz alkalommal népszerűsítettük a lovas hagyományokat és a lovassportot. Kezdő lovasoknak, kedvező feltételekkel biztosítunk lovaglást, képzett oktatóval.

Megállapodás alapján segítő partnerei vagyunk a Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesületnek, akikkel több eltűnt személy kutatásában részt vettünk lovakkal.

Állatvédelmi tevékenységünkben 2 lovat, 2 struccot, 7 emut, 1 egerésző ölyvet, 2 őzet, 9 malacot és rengeteg kisállatot mentettünk meg.

Felépülésük után biztos helyre helyeztük el azokat.

Kérjük, ha tevékenységünket támogatásra érdemesnek találja, akkor adójának 1%-át juttassa el nekünk. Adószámunk: 18779439-1-14.

 

KÖTÉL Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület

Adatlap megtekintése

 

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támogassa Egyesületünk működését, hogy Mi is segíthessünk a “KÖTÉL” – be kapaszkodó bajbajutott embertársainkon! “KÖTÉL” Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület.
Adószámunk: 18768398-1-14.
Támogatását előre is köszönjük!

 

Tudományos Életért Közalapítvány

Adatlap megtekintése

 

A Tudományos Életért Közalapítvány Somogy Megye és Kaposvár Megye Jogú Város lakosainak belföldi és külföldi konferenciákon való részvételét, doktori cselekmények támogatását, kisebb tudományos munkák végzését, és tudományos-szakmai továbbképzéseit támogatja. Az elmúlt években átlagosan 20-25 főt tudtunk összességében mintegy 600-900 ezer forinttal támogatni. Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támogassa alapítványunk tevékenységét!
Támogatását előre is köszönjük!

Adószám: 19197766-114

 

Zöldpont Életmódklub

Adatlap megtekintése

 

A Kaposvári Zöldpont Életmódklub feladatául választotta a felnőtt lakosság szabadidő-sportolási lehetőségeinek megteremtését, fejlesztését, foglalkozások, programok szervezését és vezetését; a gyermek- és ifjúkorúak egészséges életmódra nevelését, számukra rendszeres, élményszerű mozgásprogramok biztosítását. Az egyesület kiemelkedő fontossággal kezeli a somogyi turistautak fenntartását, valamint új turistautak létesítését.
A felajánlott személyi jövedelemadó 1%-át az egyesület turistautak felújítására fordította és a jövőbeni felajánlásokat is hasonló célokra kívánja felhasználni.
Ezért kérjük támogassa Ön is egyesületünket adója 1%-ával!
Zöldpont Életmódklub
Adószám: 18764466-1-14

 

Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete

Adatlap megtekintése

 

Egyesületünk a látássérültek Somogy megyei érdekvédelmi szervezete, 742 fő tagot fogunk össze.Célunk e hátrányos helyzetű csoport esélyegyenlőségét elősegíteni.Kiemelt célunk ,hogy minél több látássérültet irányítsunk elemi és foglalkoztatási rehabilitációs lehetőséghez, ,juttassunk életvitelüket könnyítő segédeszközökhöz . Rendszeresen szervezünk számukra egészségügyi rehabilitációt célzó programokat, kulturális és közösségi rendezvényeket .Oktató szervezetekkel együttműködve lehetőség szerint látássérültjeinknek speciális tanfolyamokat indítunk.Irodánk szociális információs szolgáltatás nyújt minden látásában akadályozott somogyi állampolgárnak.

Adó 1%
Segítsen 1%-kal többet Látni!
Kérjük, hogy SZja 1% egyesületünk részére történő felajánlásával segítse látássérültjeink segédeszközökhöz jutását továbbá egészségügyi rehabilitációt célzó programok lebonyolitását.

Adószám: 18779659-1-14

Adományszámla,BB bank:

Szlasz:10103214-56008600-01000002

 

Mártírok és Hősök Közalapítvány

Adatlap megtekintése

 

A Mártírok és Hősök Közalapítvány célkitűzései közé tartozik Somogy megye temetőiben lévő katonasírok, katonatemetők, emlékhelyek ápolása, felújítása, a megyében lévő háborús emlékművek karbantartása, gondozása. Az ismert vagy még ismeretlen hősök, az 1848-as szabadságharc-, és az 1956-os forradalom áldozatainak, valamint az áldozatok hozzátartozóinak felkutatása, a forrásanyagok feltárása, megőrzése, szobrok, emlékművek, emléktáblák, könyvek valamint különböző kiadványokon keresztül. A magyar mártírokkal és hősökkel kapcsolatos ünnepélyes megemlékezések szervezése, valamint azokon való aktív részvétel.

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támogassa szervezetünk tevékenységét! Támogatását előre is köszönjük!

Bankszámlaszám: 11614009-01497100-14000005
Adószám: 18770533-1-14

 

Borostyánvirág Alapítvány

Adatlap megtekintése

 

A Borostyánvirág Alapítvány 1997. áprilisában alakult azzal a céllal, hogy segítse a támogató családdal nem rendelkező, kisgyermekes, fiatal anyákat. Az alapítvány egy intézményt tart fent, a Borostyánvirág Anyaotthont, amely 1998. március 1-jén nyitotta meg kapuit.
A Borostyánvirág Anyaotthon családok átmeneti otthonaként működik, de csak rászoruló gyermekeket és anyákat fogad be. 11 lakószobában összesen 34 főt tudunk egyidejűleg elhelyezni.

Az Alapítvány az elmúlt 11 év alatt több mint 1000 rászoruló anyának és gyermeknek nyújtott segítséget.
Tevékenységünk bővebben, honlapunkon a www.anyaotthon.eoldal.hu címen megtekinthető.

Kérjük, ha tevékenységünket támogatásra érdemesnek találja, akkor adójának 1%-át ajánlja fel nekünk.
Adószámunk: 18766633-1-14. Köszönjük!

 

Kaposvári Testvérvárosi Baráti Kör Közhasznú Egyesület

Adatlap megtekintése

 

Egyesületünk a testvérvárosi kapcsolatok segítségével testvérvárosaink lakóival, civil szervezeteivel alakít ki baráti együttműködést. Ezen keresztül megismerjük kultúrájukat, történelmüket, szokásaikat, illetve bemutatjuk országunkat, kiemelten Somogy-országot, Kaposvárt. Lehetőség van idegen nyelv gyakorlására, szolgáljuk a turizmus fejlesztését, és amit igen nagyra tartunk, sok barátot szereztünk Kaposvárnak, és ezt szeretnénk tovább folytatni.

Kérjük, hogy a 2009. évi SZJA 1 %-ának egyesületünk részére történő felajánlásával segítsék testvérvárosi kapcsolataink fenntartását, illetve fejlesztését!

Támogatásukat nagyon köszönjük!

Adószámunk: 1 8 7 6 7 8 5 4 – 1 – 1 4

E-mail: joher@kapos-net.hu

 

LOCO 4×4 Egyesület

Adatlap megtekintése

 

Kérjük támogassa adója egy százalékával a LOCO 4X4 Egyesületet! Adományával a terepsportokat, szabadidős sportrendezvényeinket és az utánpótlás nevelést támogatja.

Adószámunk: 18770980-1-14

További adományát a számlaszámunkon fogadjuk: 10700172-68904014-51100005

Segítségét köszönjük!

 

Búvópatak Alapítvány

Adatlap megtekintése

 

Az országos hatókörrel működő, kaposvári székhelyű Búvópatak Alapítvány fő tevékenysége a Búvópatak kulturális és társadalmi havilap kiadása.

Közhasznú szervezetünk anyagi lehetőségei függvényében a Búvópatak Könyvek sorozat keretében könyveket (verses- és prózaköteteket, stb.) is kiad, illetve kulturális rendezvényeket szervez.

Kérjük, hogy adója 1 %-ának felajánlásával támogassa alapítványunk tevékenységét!
Támogatását előre is köszönjük!
Adószámunk: 18776278-1-14
Számlaszámunk, melyre adományaikat köszönettel fogadjuk:
10918001-00000012-93920004 UniCredit Bank

 

Somogy Táncegyüttes Alapítvány

Adatlap megtekintése

 

A Somogy Táncegyüttes Alapítvány közhasznú szervezet. 1991-ben jött létre azzal a céllal, hogy biztosítsa a Somogy Táncegyüttes kimagasló művészeti munkájához szükséges anyagi és technikai feltételrendszert. Támogassa és tartsa fenn a néptánchagyományok őrzését, a néptáncoktatás folyamatosságát valamint az utánpótlás nevelését. Adószáma: 19193494-1-14.

Kérjük, hogy adója 1%-nak felajánlásával segítse művészeti tevékenységünket! Támogatását köszönjük!

 

Rákbetegek Országos Szervezetének Kaposvári Tagszervezete VIKTÓRIA KLUB

Adatlap megtekintése

 

A Rákbetegek Országos Szervezetének Kaposvári tagszervezete vagyunk:”VIKTÓRIA” klub néven működünk. Feladatunk a daganatos- főleg mellműtött betegek segítése. Olyan támogató programok tartása, melyre nagy szüksége van a betegeknek. Fontos a gyógyulás mellett a lelki segítség is, fontos az együtt töltött idő, melyben egymást erősítve igyekszünk meggyógyulni. Kérnénk akinek lehetősége van támogassa adója 1 %-val szervezetünket.
Adószámunk:19020855-1-43
Köszönettel: Kiss Katalin a Klub vezető

 

Zenekedvelők Egyesülete

Adatlap megtekintése

 

A Zenekedvelők Egyesülete tisztelettel kéri, hogy az SZJA 1 % egyesületünk részére történő felajánlásával segítsék egyesületi munkánkat: Kórushangversenyek, fesztiválok, kóruscserék, továbbképzések szervezését, sikeres megvalósítását!

Adószámunk: 18761621-1-14
Számlaszámunk:10403909-39000732-00000000

Támogatását előre is köszönjük!
Dr Kerekesné Pytel Anna művészeti vezető

 

Katicabogár Bölcsődei Alapítvány

Adatlap megtekintése

 

A Katicabogár Bölcsődei Alapítvány 2002-ben jött létre.
Az alapítvány célja: a szülők és bölcsődei gongozónők együttműködése, a gyermek egyénre szabott fejlesztése, óvodára felkészítése
érdekében.Bölcsődei eszközök vásárlásának támogatása.
Kérjük, hogy a 2008. évi Szja. 1 %-nak alapítványunk részére történő felajánlásával segítsék udvari játékok vásárlására kitűzött programunk
sikeres megvalósítását.
Köszönjük!
Szívesen fogadjuk további felajánlásaikat is.
Adószámunk: 18776261-1-14
Számlaszám: 66300153-16151181 Drávamenti Takarékszövetkezet Kaposvár

 

Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány

Adatlap megtekintése

 

A Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány a Gyöngyfa
Napközi Otthont támogatja.
Az alapítvány célja, hogy a tanköteles korból kikerült értelmileg és halmozottan sérült fiatalok készség- és képességfejlesztését, szabadidő, sport és kulturális tevékenységét, felnőtté válásukat, társadalmi integrációjukat segítse.
Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támogassa alapítványunk tevékenységét, céljainak megvalósítását!
Alapítvány címe: 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai u. 11. Tel: 82/424-292
Adószáma: 18766035-1-14
Számlaszáma: BB 10103214-45764825-00000009
Támogatását előre is köszönjük!

 

Manócska Alapítvány

Adatlap megtekintése

 

A Manócska Alapítvány a Búzavirág úti bölcsődében jött létre szülői összefogásból. Alapítványunk 4 éve működik, intézményünk működését segíti, tevékenységével támogatja a bölcsődében gondozott gyerekek ellátását, gondozási – nevelési – szocializációs feltételeit. Alapítványunk révén tovább szeretnénk bővíteni intézményünk játékkészletét, korszerűbb, esztétikusabb környezetet biztosítani az udvari játéktevékenységhez.
Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támogassa alapítványunkat!
Támogatását előre is köszönjük!
Adószámunk:18779831-1-14

 

Csiribiri Bölcsődei Alapítvány

Adatlap megtekintése

 

A Csiribiri bölcsödei alapítvány 1999-ben kezdte meg müködését.
Célunk: a modern bölcsődepedagógiai eljárások megvalósítása feltételeinek biztosítása, a szülők és a bölcsődei gondozónők együttműködése, a gyermekek
egyénre szabott fejlesztése, bölcsődei eszközök vásárlásának támogatása.
Kérjük, hogy 2008. évi adója 1%-ának felajánlásával támogassa alapítványunk tevékenységét.Adományukból bölcsődénk bútorzatát szeretnénk korszerűsíteni, hogy az általunk gondozott gyermekek szép, a kornak leginkább megfelelő környezetben nevelkedjenek.
Támogatásukat előre is köszönjük.
Adószámunk: 18770708-1-14

 

Black Leopard Egyesület Hong Lung Ch’uan Tao Kung Fu

Adatlap megtekintése

 

A Black Leopard Önvédelmi Egyesület immár 1992 óta működik Kaposváron. Az elmúlt években országos terjeszkedésre is nyílt lehetőségünk, így működtetünk klubot Budapesten, Kisvárdán, Nyírtasson, Pápán, Szadán és Nagybajomban is. Számos versenyen is részt vettünk, melyen igen szép eredményeket értek sportolóink.
Egyesületünk célja az ifjúság egészséges életvitelének fejlesztése, önfegyelemre, kitartásra történő nevelése és nem utolsó sorban mozgási, sportolási lehetőségeinek biztosítása, oktatása. Edzéseinket Kaposváron a Városi Sportcsarnok RSG csarnokában tartjuk, minden hétfőn és szerdán 18 órától, melyre ezúton is várunk minden érdeklődőt, aki a harcművészettel szeretne megismerkedni.
Kérjük, hogy a 2009. SZJA 1% egyesületünk részére történő felajánlásával segítsék a tanulóink nyári edzőtáborozását, formagyakorlat és küzdelem versenyeken történő részvételüket illetve az őszi és tavaszi országos szemináriumunk megrendezését. Köszönjük!
Egyesületünk adószáma: 19198853-1-14
Bankszámla számunk: Budapest Bank 10103214-58322900-01000000

 

MATÁV Központi Üzemi Tanács Nyugdíjas Egyesület

Adatlap megtekintése

 

Egyesületünk egyik legfontosabb célkitűzésének tekinti a magyarországi távközlési kultúra eszközeinek és dokumentumainak megőrzését,ápolását.
A mai, korszerű távközlési technika mellett fontosnak érezzük a régebbi berendezések, készülékek bemutatását,megismertetését.

A kapott adományokból bővíteni szeretnénk kiállításunkat, újabbakat is létrehoznánk.

Kérjük, hogy a 2009. évi SZJA 1 % egyesületünk részére történő felajánlásával segítsék kiállításaink sikeres megvalósítását!

Támogatását előre is köszönjük!

Adószámunk: 18780532-1-14
Bankszámlaszámunk: Monor és vidéke Takarékszövetkezet 65100118-11310365

 

FÉNY-ORIGO Személyiségfejlesztő Közhasznú Egyesület

Adatlap megtekintése

 

Kérjük, hogy 2009 évi SZJA 1% közhasznú egyesületünk részére történő felajánlásával segítse: “RENDET A FEJEKBE!” programunk sikeres megvalósítását!
A program segíti az embereket a körülöttük zajló dolgok, és önmaguk megismerésében, és megértésében. Hatékony választ ad a “miértekre”, és megoldást nyújt a “hogyan?-okra”.
Köszönjük, ha minket választanak, és azt is ha nem.
FÉNY-ORIGO Személyiségfejlesztő Közhasznú Egyesület
(Adószám:18777183-1-14)
Bank: KDB Bank (Magyarország) Zrt. Bp.
13597539-22339706-40110000 sz. szla.

 

Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület

Adatlap megtekintése

 

A Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület folyamatosan figyelemmel kíséri tagjai szociális és kulturális helyzetét. A befolyó tagdíjakból, rendezvények bevételeiből eseti segélyezést biztosít (gyermekszületés, iskolakezdés, táppénz); programokat szervez (sport és kulturális rendezvények, továbbképzés), valamint az elmúlt években részt vett a kaposvári temetőkben nyugvó neves személyek síremlékeinek felújításában.

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támogassa egyesületünk tevékenységét! Támogatását előre is köszönjük!

Adószám: 19200765-1-14
Bankszámlaszám: 10403909-00017511-00000007

 

Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány

Adatlap megtekintése

 

A Mementó SomogyKözhasznú Alapítvány célja a Somogy megyei temetőkben, sírkertekben, kegyeleti parkokban nyugvó neves személyek sírjainak megóvása, gondozása, a kegyeleti jogok gyakorlása során az emberi és állampolgári jogok érvényre jutásának biztosítása, a kulturális örökség megóvása, és műemlékvédelem, valamint temetők parkosítása, zöldfelületeinek, fáinak gondozása, közösségi helyek kialakítása. Az alapítvány hozzájárul az önkormányzati és egyházi temetők, sírkertek, kegyeleti parkok fenntartási-, és üzemeltetési költségeihez.

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támogassa alapítványunk tevékenységét! Támogatását előre is köszönjük!

Adószám: 18783432-1-14
Bankszámlaszám: 10403909-50485049-57481013

 

KARZAT Színházbarátok Köre

Adatlap megtekintése

 

Tisztelt Színházszerető Adózók!

A KARZAT Színházbaráti Kör tisztelettel kéri mindazon adózók adóik 1 %-át, akik szeretik a színházat.
A 2005-ben alakult egyesület folytatni szeretné eddigi sikeres működését a 2015-16. színházi évadhoz kapcsolódva. Jó érzéssel tekinthetünk vissza az eddigi évekre. Nehéz lenne felsorolni mindeddigi kedves vendégeinket, akik megtisztelték részvételükkel rendezvényeinket.
Folytatni szeretnénk a Csiky Emléklapok átadását is az aktuális darab kiemelkedő művészének.
A meghívásokat is szeretnénk folytatni. Kiemelkedő vendégünk lesz többek között Kállay Bori művésznő, a Luxemburg Grófja című nagyoperett Madame Flenrytja szerepében.
Ezúttal is felhívjuk a színházszerető nézőket, valamint tagjaink figyelmét, hogy akinek még nincs belépési nyilatkozata az keressen bennünket a fenti telefonszámokon.
Kellemes és sikeres szezont kívánunk. Tisztelettel: Kaponya Ottó elnök

 

Kaposvári Korona Nyugdíjas Egyesület

Adatlap megtekintése

 

Énekkarunk tagjainak száma 43 fő.Repertoárunk: hazafias népdalok éneklése, közkincsé tétele. Meghívásra vállalunk fellépéseket alkalomhoz illő műsorral, nyugdíjas találkozókra, alapítványi rendezvényekre, falunapokra, jótékonysági rendezvényekre, idősek otthonában pld. szórakoztató, farsangi vidámabb műsorral, anyák napi rendezvényekre stb. (magyar nótákkal, vidámabb dalokkal, versel, prózával)

Elérhetőségünk: vezető +36 (70) 618 73 20