Behajtási engedélyek

A korlátozott forgalmú, illetve a védett övezetekbe történő behajtás engedélyköteles tevékenység.

A behajtási engedélyt a Városgondnoksághoz kizárólag írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelemre (alább, a formanyomtatványoknál letölthető) adható ki.

Behajtási engedély kiadásához szükséges dokumentumok az engedély típusa szerint:

1. Behajtási engedély kérelem korlátozott útvonalakra (súlykorlátozás, tehergépjárművel behajtani tilos)

• forgalmi engedély bemutatásával

2. Lakossági behajtási engedély kérelem (díszburkolattal ellátott sétáló szakasz)

• lakcímkártya bemutatásával (állandó lakcím igazolására)

• forgalmi engedély, vagy gépjármű törzskönyv (tulajdonos vagy üzembentartó)

Lakossági behajtási engedély Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságához benyújtott kérelemre, legfeljebb egy éves időtartamra adható a gépjármű üzembentartója vagy tulajdonosa részére, ha a Védett övezetben állandó lakóhellyel rendelkezik. Egy lakcímre egy behajtási engedély adható ki.

3. Eseti behajtási engedély kérelem (díszburkolattal ellátott sétáló szakasz)

4. Éves áruszállítói engedély kérelem (díszburkolattal ellátott sétáló szakasz)

• áruszállításra engedély 19 és 10 óra között adható ki

 

Formanyomtatványok

Behajtási engedély kérelem

Eseti behajtási engedély kérelem

Éves áruszállítói engedély

Lakossági behajtási engedély kérelem

 

Információ és ügyintézés

Ágoston Adrienn műszaki ügyintéző

Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága

Telefon: +36 (82) 526 043

E-mail: agoston.adrienn@vgkaposvar.hu