Levéltár

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Somogy megyei tagintézménye megyénk legrégebbi közintézménye. Az 1723. évi LXXIII. törvénycikk a megyeszékhelyeken kötelezően előírta a megyei levéltár fenntartását. A megye levéltára a XVIII. század során a megyei hivatalt követve vándorolt. Végül a század második felétől, Kaposvár megyeszékhellyé válását követően a megyei levéltár is Kaposváron állapodott meg. A levéltár több rendezési korszakot megélve, több épületet megjárva dolgozta le az 1848 előtti anyagainak rendezési, lajstromozási munkálataiban meglévő lemaradását. A XVIII. század végén Eperjessy Sámuel, a reformkorban Bezerédy Pál levéltáros végzett óriási munkát. A XIX. század első felében felépült a Rippl-Rónai téren ma is álló börtön és levéltári épület. A levéltár sokáig megosztva, 1984–2015 között pedig egyedül használta ezt az épületet. A polgári kor első levéltárosának, Nagy Lajosnak köszönhető a levéltári anyag kutathatóságát segítő első segédletek elkészítése. Az 1930-as években, Molnár István levéltárnoksága idején készült el a Rippl-Rónai téri első emelet hangulatos berendezése és üvegablakos környezete. A második világháborút követően 1987-ig Kanyar József vezette az intézményt. A levéltár az ő idejében nemcsak egyszerű közintézmény volt, hanem tudományos műhellyé, kulturális centrummá vált. Számos híres kötet, a levéltári évkönyvsorozat és egyéb könyvsorozatok kiadása fűződik Kanyar József nevéhez. Utódai, Andrássy Antal, Szili Ferenc és a 2014-ben elhunyt Bősze Sándor tovább öregbítették a levéltár jó hírét. Bősze igazgató alatt a levéltár kapcsolatba került a Rijekai Állami Levéltárral, mellyel a mai napig is jó kapcsolatot ápol. A levéltár a gondosan átvett iratanyagok nagy tömege miatt mára már kinőtte a Rippl-Rónai téri épületet. 2017 elejére mind a külső raktárak, mind a régi levéltárépület anyaga átköltözött a Kaposvár donneri városrészében található egykori Bartók-iskola levéltári célra átalakított ingatlanába.

A levéltár jelenleg 17 km iratanyagot őriz. A történeti Somogy megye önkormányzati, hivatali, bírósági iratai adják az anyag gerincét. E mellett jelentős iskolai, családi és személyi hagyatékokkal is rendelkezünk.

Legrégebbi iratunk 1232-ből való. A vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvek az 1710-es évektől állnak rendelkezésünkre.

 

Elérhetőségek

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára
7404 Kaposvár, Bartók Béla utca 8–10. Pf.: 16.
Telefon: 06-82-528-200
E-mail: sml@mnl.gov.hu
honlap: mnl.gov.hu/sml