Könyvtár

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár

Intézményvezető: Horváth Péter

 

A kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár Somogy megye leggazdagabb állományú nyilvános könyvtára, közművelődési könyvtárainak hálózati központja. Feladata, hogy szolgáltatásaival minden állampolgár számára biztosítsa a művelődés, az információ, a tájékozódás lehetőségét. Alapozó jellegű szolgáltatást nyújt a lakosság széles rétegeinek.

A krónika szerint 1825-ben Festetics László gróf 1000 forintot adományozott a nemes vármegye kebelén felállítandó, a nemzeti nyelv és művelődés csinosodására szolgáló „olvasó intézet” javára. Az alapítással egy időben könyvvásárló bizottság alakult, melynek tagja volt Berzsenyi Dániel is, aki mint tanácsadó jeleskedett, nem mellesleg pedig az egyik leghűségesebb olvasója is volt a könyvtárnak.

A könyvtár megalakulásától 1866-ig a vármegyeházán, utána a gimnázium épületében, majd ismét a vármegyeházán működött 1952-ig. A megyei könyvtár 1952-ben létesült, 1964-ben költözött jelenlegi épületébe. Az új hely mellett új nevet is kapott (Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár 1990-ig). A megyei, a városi és a szakszervezeti könyvtár 1992-ben fuzionált, az összevonás után Kaposvár város és a Somogy megyei önkormányzat közös fenntartásában működött tovább. 2012. január 1-jétől a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ fennhatósága alá került, 2013. január 1-jétől pedig Kaposvár Megyei Jogú Város a fenntartója. A központi könyvtáron kívül 2014-től egy fiókkönyvtár (Petőfi Emlékkönyvtár) áll az olvasók rendelkezésére.

A könyvtár ellátja Kaposvár város közkönyvtári funkcióit az alapszolgáltatásoktól a felső szintű könyvtári ellátás követelményeinek teljesítéséig. Somogy megye egész területén részt vesz az olvasói igények kielégítésében, és közvetíti az országos nagy- és szakkönyvtárak könyvtárközi szolgáltatásait, támaszkodik e könyvtárak speciális gyűjteményeire. A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár mint tájékoztató központ saját intézményén belül közérdekű információs szolgálatot vezet. Könyvtárunk a KSZR keretében a könyvtárak szolgáltatásainak ellátásában koordinátori szerepet tölt be, de az országhatárokon túli könyvtári rendszerek irányában is nyitott. A könyvtárosképző, -továbbképző intézményekkel együttműködve irányítja, segíti a képzésben, továbbképzésben részt vevő hallgatókat, munkatársakat. A könyvtár könyvkötészetében az igényességre törekszik, kulturális rendezvényeivel, könyvbemutatóival, könyvtárhasználati foglalkozásaival az olvasáskultúra fejlesztését segíti, az irodalom, a sokoldalú művelődés és a széles körű ismeretszerzés népszerűsítését szolgálja.

 

Elérhetőségek

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
7400 Kaposvár, Csokonai utca 4.
Tel: +36 (82) 527 350, fax: +36 (82) 527 358
E-mail: mvkk@konyvtar.mvkkvar.hu
Honlap: www.mvkkvar.hu

 

Nyitvatartás (a nyári időszakban változhat!)

Hétfő: 9–19
Kedd: 12–16
Szerda: 9–19
Csütörtök: 9–19
Péntek: 9–19
Szombat: 9–13

 

Szolgáltatások

Kölcsönzés (könyv, folyóirat, CD, DVD, hangoskönyv); dokumentumok helyben használata; könyvtárközi kölcsönzés; előjegyzés; irodalomkutatás; témafigyelés; számítógépes információkeresés: on-line és off-line adatbázisok (például Jogtár, Arcanum Digitális Tudománytár), Somogyi Elektronikus Könyvtár, internethasználat, ingyenes wifi, rendezvényszervezés.

 

Petőfi Sándor Emlékkönyvtár

Könyvtáros: Zsidákovits Zita

7400 Kaposvár, Honvéd utca 1.
Telefon: +36 (82) 320 232
E-mail: petofikt@konyvtar.mvkkvar.hu
Honlap: www.mvkkvar.hu/fiok/petofi

 

Nyitva tartás

Hétfő: 9–18
Kedd: szünnap
Szerda: 9–18
Csütörtök: 9–18
Péntek: 9–18

Ebédszünet: 12–13

 

Szolgáltatások

kölcsönzés
helyben használat
fénymásolás
internethasználat
faxküldés