Kaposvári Szociális Központ

Kaposvári Szociális Központ

Igazgató: Turnár Jánosné

 

7400 Kaposvár, Béke utca 47.
Telefon: +36 (82) 424 985, +36 (82) 412 594
Fax: +36 (82) 412 594
E-mail: kozpont@szocgondkaposvar.hu

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8.00–15.30, munkaidőn túl üzenetrögzítő áll rendelkezésre.

Szolgáltatásaink: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása (idősek klubjai), fogyatékosok nappali ellátása, otthonápolási szolgálat, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása.

 

Szervezeti egységek

Közösségi Ellátások Munkacsoport

7400 Kaposvár, Béke utca 47.
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00
Telefon: +36 (82) 424 985

 

Idősek klubjai

Kaposvár, Petőfi utca 18. (Nyitvatartás: hétköznap 8.00–16.00)
Kaposvár, Szigetvári utca 7. (Nyitvatartás: hétköznap 8.00–16.00)
Kaposvár, Toponár, Orci utca 1. (Nyitvatartás: hétköznap 8.00–16.00)
Kaposvár, Vak Bottyán utca 1. (Nyitvatartás hétköznap 8.00–16.00)
Sántos, Fő utca 112. (Nyitvatartás: hétköznap 9.00–15.00)

 

Otthoni Ápolási Szolgálat

7400 Kaposvár, Irányi Dániel utca 12–14.
Rendelkezésre állási idő: hétköznap 8.00–16.00, hétvégén szükség szerint.
Telefon: +36 (82) 427 957

 

Kaposvári Szociális Központ
Liget Időskorúak Otthona

Szakmai vezető: Barcza Csilla

 

7400 Kaposvár, Vak Bottyán utca 1.
Telefon: +36 (82) 321 973, +36 (82) 510 042
Fax: +36 (82) 413 394
E-mail: liget02@t-online.hu

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9.00–14.00

Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmény és idősek nappali ellátását nyújtó idősek klubja. Férőhelyek száma: 60 fő bentlakásos + 20 fő nappali ellátása.

Az intézmény biztosítja az olyan nyugdíjas vagy a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de akik önmaguk ellátására nem vagy csak részben képesek, valamint akiknek négy órát meghaladó a gondozási szükséglete. A Liget Időskorúak Otthonába történő elhelyezésre irányuló kérelmeket az intézmény igazgatójához kell benyújtani.

 

Kaposvári Szociális Központ
Gyöngyfa Napközi Otthon

Nappaliellátás-vezető: Sándor Ildikó

 

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 11.
Telefon/fax: +36 (82) 424 292
E-mail: sandorildiko@kapos-net.hu

Ügyfélfogadás: hétfő–péntek 7.00–17.00 óráig

Az intézmény 1988. február 8-án kezdte meg működését. Alaptevékenysége: személyes gondoskodást nyújt, fogyatékos személyek nappali intézménye 34 férőhellyel. Felvételt nyerhet az a kaposvári lakos, aki a tanköteles korból kikerült, önmagára és társaira veszélyeztető magatartást nem tanúsít, részben önellátó, továbbá orvosi ellátást és ápolást nem igényel.

Az intézmény célja és feladata: értelmileg akadályozott, halmozottan sérült fiatalok gondozásának, készségfejlesztésének, önellátó életvitelre nevelésének elősegítése. Ezen célok megvalósítását támogatja az intézmény önálló alapítványa, a Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány is.

A sérült fiatalok itt aktívan tölthetik el napjaikat. Intézményen kívül szervezett kulturális fesztiválokon, versenyeken, kirándulásokon vehetnek részt. Az intézményen belül lehetőség van képességeiknek megfelelő munkavégzésre is. 1995 óta tankonyha áll a fiatalok rendelkezésére, ahol módjukban áll az alapvető konyhatechnikai műveletek elsajátítása, megismerkedhetnek a konyhai kisgépek biztonságos használatával is. 1996 decemberétől a megfelelő felszereltségű tornaszobában a mozgásfejlesztés mellett az egészséges életmód kialakítása is cél.

A képességek és készségek fejlődését egyéni fejlesztő és csoportfoglalkozások segítik, ahol kiemelt szerep jut a beszéd és kommunikáció fejlesztésének. A fejlesztő foglalkozásokon belül megismerkedhetnek különféle kézműves technikákkal. Többféle szabadidős tevékenység közül választhatnak. Segítséget kapnak egyéni kezdeményezéseik és elképzeléseik megvalósításához. A 2007-ben kialakított zeneterápiás szoba további fejlődési lehetőséget biztosít a fiatalok számára.

A napközi és az alapítvány munkatársainak hitvallása: nem az a legfontosabb, hogy a fiatalok értelmi képességei alacsonyabbak az átlagnál, hanem az, hogy embertársi kapcsolataikban kiegyensúlyozott, teljes életet éljenek.

Az alapítvány számlaszáma: Budapest Bank 10103214-45764825-00000009