A miniszter parolája

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter, a 19. század egyik legjelentősebb magyar kultúrpolitikusa nem jelentette be előre 1874. október 19-i kaposvári útját, jövetelének híre csak az előző este terjedt el a városban. A Somssich Pál társaságában reggel 9 órakor érkező miniszter először a gimnáziumot kereste fel. „Hazánk jövője és felvirágzása legfőképp a jó tanárok működésétől függ!” – jelentette ki Trefort, aki a főtéri épületet végigjárva a tanórákra is benézett (hétfői nap volt), s nyomatékosan hangsúlyozta, hogy „mind az ifjaktól hallott feleletekkel, mind az épület egyes termeivel és rendben tartásával teljesen meg van elégedve”.

A megyeháza, a kórház, az elemi iskolák és a zárda mellett a kaposvári kisdedóvodát is meglátogatta ezen a napon Trefort Ágoston, s úgy tapasztalta, hogy a kicsinyek körében nagy tisztaság és rend uralkodik. Annyira tetszett neki, amit látott, hogy kijelentette: állami segélyben fogja részesíteni az óvodát, s kézfogással nyilvánította ki elismerését Tar Csatárnak, az intézmény vezetőjének.

 

Trefort Ágoston

 

Somogyi látogatása végeztével a miniszter bevallotta Somssich Pálnak, hogy szerinte „a nevelés koronája és gyöngye Kaposvárott a kisdedóvodában található fel, s végtelen sajnálja, hogy gyermekei nincsenek; mert első volna, ki azokat ily méltó kezekre bízná”. A Somogy című kaposvári hetilap tudósítója így összegzett a lap 1874. október 27-i számában: „Örvendünk rajta, hogy amit annyiszor hangsúlyoztunk – miképp az óvoda az első kő azon alaphoz, melyre a jövőt építik –, Magyarország közoktatásügyi minisztere is kifejezést adott, s kitünteté azon vezetőt, kinek nagy szorgalma, tetőtől talpig magyar zamatú tanrendszere mintegy biztosítá jövőjét az intézetnek szellemileg. Most csak elhiszik sokan, hogy érdemes áldozni reá, midőn az ország minisztere is így nyilatkozott?”

A kaposvári óvoda „píár”-jának sikerét mutatja, hogy 1878 februárjában, amikor a város első embere, Németh Ignác vezetésével kaposvári küldöttség utazott Bécsbe, az uralkodó „legmagasabb kegyével – úgyszólván – elárasztotta a kaposvári kisdedóvoda érdekében hozzá forduló polgármestert és társait”, s engedélyezte, hogy az óvodát Mária Valéria főhercegnőről nevezzék el. A korabeli laptudósítás szerint: „Midőn kérték, hogy legkegyesebben megengedni méltóztassék, miképp a kisdedóvoda Valéria főhercegasszony nevén neveztessék, s a védnökséget fogadja el, azt felelte a király: szép cél, szívesen teljesítem kívánságokat.” (Somogy, 1878. február 26.) Ezek után nem meglepő, hogy a következő hónapban Blaha Lujza is az ovi javára lépett fel Kaposváron…

 
Megosztás: