Nem csak a pecsét újult meg

Az 1848–49-es forradalmat és szabadságharcot Kaposvár már a megye legnépesebb – mintegy 3800 fős – településeként élte át. 1848 a megyeszékhely közigazgatási helyzetében is komoly változást hozott, hiszen június 15-én a nádor – István főherceg – „rendezett tanáccsal és elsőbíróságú hatósággal” ellátott várossá nyilvánította a két legjelentősebb somogyi mezővárost, Kaposvárt és Szigetvárt.

A szélesebb körű önkormányzati jogokat eredményező rendezés lebonyolítására Záborszky Alajos pénzügyminiszteri tanácsos kapott kormánybiztosi kinevezést, aki sikeresen eleget is tett feladatának. „A munka nehézségeit az illető városok lelkesedése könnyíté – írta utóbb Záborszky –, míg a polgári öntudat s a süker édessé tevék azt. E pillanatban Kapos és Szigetvár szabad városok, s a polgári jogok legszebbikét, az önkormányzást házi isteneik közé sorozva élvezik.” (Gálné Jáger Márta: „Európának mívelt népei közé emelkedtünk.” = Somogy megye múltjából. Kaposvár, S. M. Levéltár, 1999. 189. o.)

 

Kaposvári pecsétnyomó, 1848 (Somogy Megyei Levéltár)

 

1848. június 26-án megalakult Kaposvár város rendezett tanácsa, s a tisztújításon Németh Antalt választották meg polgármesterré. Egy hónap múlva már új pecsétje is volt a városnak, amiről a következőképpen számoltak be a megyei bizottmánynak: „…Bíránk eljárásáról jelentést tőn, bemutatván az újonnan elkészített pecsétet; a pecsét nagy kerekded alakú, közepén városunk címere,  vár nyitott kapukkal, körírása Kaposvár első bíróságú hatóság pecsétje 1848. […] Ez időtől, f. év július 26-tól régibb pecsétünket körösztülráspolyoztatván, levéltárunkba betevők, s új pecsétünkkel kezdénk élni.” (Gálné Jáger Márta: „Kaposvár és Szigetvár szabad városok.” = Somogyi Honismeret, 1998/2. szám, 8–9. o.)

Kaposvár fejlődésének szempontjából jelentős lépés volt a rendezett tanács létrejötte, az új, magasabb szintű közigazgatási szerepkört azonban ekkor még csak rövid időre tudta megszerezni a város. A szabadságharc leverése után hamarosan elvesztette viszonylag független önkormányzatát: 1851 októberében községgé minősítették át. A Czindery László császári biztos által bevezetett gyakorlat – ő 1849 februárjában rendeleti úton alakította újjá Kaposvár városi tanácsát – az ötvenes években folytatódott, azaz Kaposvár vezetését a választott tisztségviselőktől a kinevezett hivatalnokok vették át. A város csak 1873 elején kapta vissza a rendezett tanácsot. 

 
Megosztás: