Március 15-e a gimnáziumban

A forradalom kezdetéről először 1875-ben emlékeztek meg nyilvánosan Kaposváron – egy fogadóban, ünnepi bankett formájában. A gimnázium csaknem két évtizeddel később, 1894-ben tartotta meg első március 15-i ünnepségét.

A rendezvényre a tanítás utolsó órájában, a rajzteremben került sor (a gimnázium ekkor még a főtéri épületben működött), ahol Endrei Ákos (1860–1918), a magyar és német nyelv tanára mondott beszédet. A tanulók szavaltak (a „Talpra magyar…” már ekkor sem maradhatott el), és hazafias dalokat énekeltek. „Nagyon szép gondolat volt, hadd tanuljon az ifjúság lelkesedni történeti emlékek s azokért, kik azt csinálták!” – dicsérte a sajtó a szervezőket. De az újságíró azt is hozzátette: „Kaposvárott még mindig sokan félnek, demonstrációnak tartják megünnepelni március 15-ének történeti évfordulóját” (Somogy, 1894. március 18.). Ez a félelem vagy inkább bizonytalanság nyilván hozzájárult ahhoz, hogy a megyeszékhely állami gimnáziumában csak ekkor és nem előbb kezdődtek meg az ünnepségek. Mert a csurgói református gimnázium éppen egy évtizeddel előzte meg a kaposvárit: a megye legrégibb középiskolájában 1884-től kezdve minden évben megemlékeztek március 15-éről. A kaposvári középiskolában addig csak a tanév idejére eső hivatalos ünnepeket tartották meg rendszeresen: október 4-ét, november 19-ét és június 8-át – tehát Ferenc József és Erzsébet királyné neve napját, valamint a koronázás évfordulóját.

 

A főtéri gimnázium

 

Az iskolák zártabb világa természetesen más feltételeket teremtett március 15-e ünnepléséhez, mint a banketteknek otthont adó vendéglők, kiskocsmák oldott, szabad, esetenként demokratikus légköre. Elszigeteltebb volt ez a világ, az ünnepi jelképrendszer elterjedésében mégis az iskolai ünnepségek játszották a legfontosabb szerepet. Március 15-e és 1848 hagyománya igazából az iskolák falai között vált annyi nemzedék közös szellemi kincsévé. Somogyban az adott nagy lökést a folyamatnak, hogy a megye két gimnáziuma mellett az 1890-es évek végétől már a kaposvári elemi iskolákban is rendszeresen ünnepelni kezdték a nagy napot.

 
Megosztás: