Kossuth és Kaposvár

Kossuth Lajos és Kaposvár sokoldalú kapcsolatban állt egymással a 19. században, még akkor is, ha a források szerint a nagy államférfi sosem járt a somogyi megyeszékhelyen.

Jártak viszont az itteniek a fővárosban, ahol a Védegylet kaposvári osztályának küldöttei 1845-ben Kossuth Lajost is felkeresték. A következő találkozás már a szabadságharc idejére esett: 1849 márciusában az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke fontos feladattal bízta meg Noszlopy Gáspár somogyi szolgabírót. Az első kaposvári lapszerkesztő talán legnagyobb irodalmi sikere szintén 1849-hez és Kossuth Lajos alakjához kötődik. Állítólag Roboz István a szerzője a Kossuth imája… című rövid, de annál népszerűbbé vált műnek.

 

Dagerrotípia Kossuthról

 

A szabadságharc után a mindig kuruc lelkületűnek tartott Kaposváron is gyökeret vert, majd felvirágzott a Kossuth-kultusz, amelyet főleg az hozott lendületbe, hogy 1869 tavaszán a jeles politikust választották meg a kerület országgyűlési képviselőjévé. A somogyi székváros lakói persze mindig alkalmat találtak Kossuth Lajos ünneplésére. Néhányan személyesen is megismerkedtek vele: 1889-ben Szalay Fruzina kaposvári költőnő látogatta meg az olaszhoni száműzetésben élő államférfit, akit még ugyanezen a nyáron díszpolgárrá választottak Kaposváron. A személyes kapcsolat további példája, hogy Németh Ignác kaposvári polgármester 1880. december 9-én született fiának, Németh Gaszton Lajos Vilmosnak nem más volt a keresztapja, mint Kossuth Lajos… Legalábbis ez áll a kaposvári római katolikus születési anyakönyvben, mint ahogy azt Récsei Balázs főlevéltáros feltárta. (Somogy megye múltjából. Kaposvár, S. M. Levéltár, 2014. 65–66. o.)

Az 1880-as évektől kezdve a Berzsenyi utca elején kialakult tér, 1911 őszétől a főtér viselte Kossuth Lajos nevét, 1928-ban pedig utcát is elneveztek a kormányzó-elnökről.

Ahogy a turini száműzött nimbuszát nem csökkentette a földrajzi távolság, úgy a halála óta eltelt idő sem apasztotta a tiszteletét. Egész alakos képét 1905-ben helyezték el az új városháza nagytermében, a következő évben pedig a 48-as Függetlenségi Kör helyiségében leleplezték azt a Kossuth-arcképet, amelyet Rippl-Rónai József festett a kör számára. A korszak Kaposvárának legnagyobb negyvennyolcas ünnepségét 1911. szeptember 3-án tartották meg a főtéren, amikor felavatták Kopits János kaposvári születésű budapesti művész Kossuth-szobrát.

A volt kormányzó-elnök fia, Kossuth Ferenc függetlenségi politikus, kereskedelemügyi miniszter többször is felkereste Kaposvárt.

 
Megosztás: