Az ifjú festő kalandja a kénsavval

1840-ben Schrőder József gyógyszerész vette meg a Fő utcai Arany Oroszlán Gyógyszertárat. Ő a rossz emlékű 1850-es évek elején egy rövid időre Kaposvár bírája lett, s neki jutott az a kétes dicsőség, hogy az 1852-ben Kaposvárt is meglátogató Ferenc József császár hivatalos fogadtatásán a hódoló küldöttséget vezesse. (A szabadságharc leverésével és a megtorlással ütött seb még friss volt, a kiegyezés pedig szinte valószerűtlenül távoli lehetőség…)

1869-ben Schrőder József fia, Sándor vette kézbe az Arany Oroszlán vezetését. Tíz év jutott neki a patika élén. A súlyos depresszióban szenvedő gyógyszerész, akit vesebaja és adósságai is nyomasztottak, 1879. november 18-án megmérgezte magát. Biztosra ment: nagy adag sztrichnint vett be, és már nem lehetett segíteni rajta. A kortársak szerint talpig becsületes, közszeretetben álló, látszólag víg kedélyű ember volt, „nemes szívű polgár és jó hazafi”. Mindössze harminchét évet élt.

 

Egy hajdani gyógyszertár belülről

 

1875-től négy évig az ő segédje volt egy bizonyos Rippl József, aki csak 1889 júniusában, belügyminiszteri engedéllyel vette fel a Rippl mellé a Rónai nevet. Az 1861-ben Kaposváron született fiatalember jó ideig kacérkodott a gondolattal, hogy felcsap patikusnak. Tizenhat éves korában, 1877 nyarán jó eredménnyel tette le a gyakornoki vizsgát, 1881-ben a gyógyszerészoklevelet is megszerezte a Budapesti Tudományegyetemen, majd több ízben kérvényezte, hogy gyógyszertárat nyithasson Kaposváron. Az engedélyt azonban nem kapta meg – a vármegyei tiszti főorvos nem támogatta a harmadik kaposvári patika felállítását, és a meglevő két gyógyszertár tulajdonosa sem rajongott az ötletért, amelynek megvalósulása szaporította volna a versenytársak számát. Az elutasításnak feltehetően szerepe volt abban, hogy a gyógyszerészet szegényebb, a festészet viszont gazdagabb lett egy Rippl-Rónai Józseffel. (Alighanem jó csere volt.)

Rippl-Rónai gyógyszerészi pályakezdése mégsem múlt el észrevétlenül: bal kézfejét ugyanis sikerült leöntenie kénsavval, aminek nyomát élete végéig viselte… Az utókor sem felejtette el, hogy a nagy kaposvári festőnek volt köze a gyógyszertárhoz, hiszen 2009 óta a közelben áll – helyesebben ül – a szamárkordét vezető Rippl-Rónai József bronzalakja.

 
Megosztás: