Tisza a Kapos partján

Még nem volt temploma a kaposvári református gyülekezetnek, amikor már elkönyvelhette az első országra szóló sikert: a dunántúli egyházkerület 1884 nyarán Kaposváron tartotta meg közgyűlését. Ez pedig alkalmat kínált rá, hogy a városba látogasson Tisza Kálmán miniszterelnök, az egyházkerület egyik főtisztviselője (világi főgondnoka), akit természetesen nem csak a református hívek fogadtak ünnepélyesen. Úgy beszélik, hogy a kormányfői vonat érkezésekor az állomástól a Deák téren (a későbbi Petőfi téren) át a megyeházáig tömött sorokban várták a kaposváriak a legendás miniszterelnököt. Mindenütt koszorúk, címerek, lobogók, a Deák téren egy diadalív „Isten hozott” felirattal – ilyen volt Kaposvár azon a júniusi napon. A vármegyeháza előtt a vendég tiszteletére szerenádot adott egy katonazenekar… És Tiszát az őt meghívó ellenzéki Németh Ignác polgármester mellett először a szintén kuruc vérű Körmendy Sándor esperes üdvözölte a megyeszékhelyen…

 

Tisza Kálmán

 

Az 1884. június 29-én Kaposvárra érkezett kormányfő fogadtatásáról így számolt be a kaposvári újság: „Kaposvár lakossága minden pártkülönbség nélkül meleg vendégszeretettel fogadta az országnak – állását tekintve – a koronás király után első polgárát, kitűnő vendégét. Az akarat, az érdeklődés összeforrt mindnyájunkban, hogy hű kifejezést adjunk a magyar ősi erénynek, az őszinte, szíves vendéglátásnak. S ez ki is tűnt a megye s a város elöljáróságának minden intézkedésében. […] Többezernyi néptömeg foglalta el a főutcát, a vármegyeház előtti tért, s midőn Tisza Kálmán az erkélyen megjelent, szűnni nem akaró viharos éljenzéssel fogadtatott, mely újra és újra megújult a zenekar által lejátszott darabok után. Tisza Kálmán megérkezésének első napján a tisztelet és szeretet lelkesedésének oly ovációival fogadtatott Kaposvár s a megye polgársága által, melyhez hasonlóval itt még alig fogadtak valakit.” (Somogy, 1884. július 1.)

Tisza másnap, hétfőn részt vett a Dunántúli Református Egyházkerület nagygyűlésén, s a Korona vendéglőben ebédet is adtak a tiszteletére. A politikus, aki a megyei kórházat, a börtönöket és a színházat is meglátogatta, a kedd délutáni vonattal hagyta el a várost. Ez volt az első kormányfői vizit Kaposváron. 1908-ban aztán a „generális” fia, gróf Tisza István is eljött, bár ő akkor – már és még – nem volt miniszterelnök. Hivatalban levő kormányfőként később gróf Bethlen István, Boross Péter, Darányi Kálmán, Dinnyés Lajos, Dobi István, Friedrich István, Grósz Károly, Gyurcsány Ferenc, Horn Gyula, Imrédy Béla, Kádár János, Lázár György, Medgyessy Péter, Nagy Imre és Orbán Viktor kereste fel Kaposvárt…

 
Megosztás: