Somssichból Táncsics

A politikai kurzusváltásokra olyannyira jellemző névváltoztatási hullám 1948-ban Kaposvár állami gimnáziumát is elérte. A Somssich Pál nevét több mint negyed évszázada viselő középiskola április 20-án azzal a kéréssel fordult a kultuszkormányzathoz, hogy a tanintézet „a demokrácia szellemének megfelelően” új nevet kaphasson. Az ötlet természetesen nem a gimnázium falai között fogant…

 

A Táncsics-gimnázium

 

A korabeli sajtó úgy tudta, hogy a kaposváriak a forradalom centenáriumának évében valamely 1848-as szabadsághős nevét kérték: konkrétan Noszlopy Gáspár, Táncsics Mihály és Mészáros Lázár nevét hozta volna szóba a tantestület. Az 1812–1962-es jubileumi emlékkönyv szerint viszont Noszlopy helyett Ady Endre neve szerepelt a javaslatban. Az 1987-ben megjelent iskolai évkönyv is két változatról tud: az egyik névsorban Táncsics, Rippl-Rónai József és Ady, a másikban Noszlopy, Mészáros és Táncsics neve olvasható. „Az iskolai irattári példányon az első oszlopot piros ceruzával áthúzták, a második oszlopsort piros ceruzával kézzel írták rá. Hogy ezt ki, mikor, miért tette, azt nem lehet eldönteni.” (A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium jubileumi emlékkönyve, 1812–1987. Szerk. Mihályfalvi L. Kaposvár, Táncsics M. Gimn., 1987. 123. o.) Ráadásul ennél is több név jött szóba a tantestületi értekezleten, ahol vita ugyan volt, de szavazást nem tartottak. S a tanulóifjúság véleményét sem kérték ki a kérdésről.

Akármint is történt, a kultuszminiszter rendelete (a jogszabály a június 12-i Magyar Közlönyben jelent meg) Táncsics Mihály Állami Általános Gimnáziumra változtatta az iskola nevét, amelyet 1948. szeptember 1-jétől volt kötelező használni.

A gimnázium történetét kutató dr. Miklós Endre kiegyensúlyozott összegzése így hangzik: „1948 őszén külső nyomásra az akkori feszült politikai légkörben hibásan és tévesen megváltoztatták az iskola nevét. […] Azért Táncsics Mihály nem akárki volt. […] Nem mondvacsinált, erőltetett nemzeti nagyság. […] Nem olyan méltatlan az a Táncsics név. […] Mi látszik helyes lépésnek? Az iskola jelenlegi nevének megtartása mellett Somssich Pál valódi kultuszának a kibontakoztatása.” (Somogyország, 1989. november 24.) Könyvében pedig hozzáteszi: „Tény, hogy a névváltoztatással nem járt rosszul az iskola (több iskolában ennél szerencsétlenebb megoldást választottak), de a kellő körültekintés hiánya nyilvánvaló. Ezért a névváltoztatás vitái mára sem csitultak el.” (Miklós Endre: A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium. Budapest, Tankönyvk., 1990. 63. o.)

 
Megosztás: