Megköhögtetett minket az önkényuralom

A szabadságharc veresége után Kaposváron is berendezkedő abszolutizmusnak hamarosan rá kellett döbbennie, hogy az eseményeket ugyan az irányítása alá vonhatja, de a lelkeken már nem tud uralkodni többé.

A 18. századtól folyamatosan öntudatosnak, sőt nyakasnak jellemzett, olykor az Esterházy-uradalommal és a vármegyével is dacoló, majd a forradalom és szabadságharc iskoláját kijáró kaposváriak, ha a hatalmi realitásokat tudomásul vették is, önként már nem hajtottak fejet az elnyomás előtt.

A lakosok letépték a császári falragaszokat, voltak, akik illegális röpiratokat függesztettek ki, a polgárok némelyike ráadásul nem átallott 48-as honvédsapkát hordani. A „kaposvári fehérszemélyek” azzal botránkoztatták meg a helyi katonai parancsnokot, hogy „a pártütők által készített ezüst- és aranypénzekből csinált karpereceket” viseltek. 1853 őszén pedig azt rendelte el a csendőr-szárnyparancsnokság, hogy a kaposvári nők ne hordjanak vörös szalagot fekete gyászruháikon, s a férfiak se viseljenek „feltűnő forradalmi jeleket” kalapjukon.

 

Fatér Mihály

 

Az ellenállás megannyi jele közül talán a legkisebb kaposváriak kezdeményezése váltotta ki a legnagyobb visszhangot. 1850. május 9-én ugyanis a kaposvári gimnázium diákjai és az elemi iskolai tanulók a nagytemplomban tartott esti könyörgés végén tüntetésszerű köhögéssel zavarták meg a császárért mondott imát. A másnapi istentiszteleten még nagyobbra dagadt a botrány, mert a diákok kézművesinasok és „egyéb póremberek” jelenlétében ismételték meg a produkciót. Az ötödik osztályos Lits Gusztávot ezután kicsapták a gimnáziumból, több tanulót pedig korbáccsal fenyítettek meg.

A diákok azonban nem maradtak magukra. Fatér Mihály, az iskola már öreg és beteges igazgatója szintén kemény feddést kapott (a politikai hatalom szerint „vétkes hanyagsága és bűnös egykedvűsége miatt” eshetett meg a skandalum), s az is igaz, hogy a vizsgálat során a tanári kar tompítani igyekezett az eset súlyát. A kicsapott diákot pedig még ugyanez év szeptemberében visszavették az iskolába. Tehát inkább csak nyáron volt kicsapva…

 
Megosztás: