Gimnázium, két születésnappal

Somogy megye székvárosának oktatásügyét a gimnázium megszervezése emelte minőségileg magasabb szintre. A Helytartótanács leiratának értelmében 1806. november 1-jén – a megye és a város közös erőfeszítéseinek eredményeként, az Esterházy hercegek és több más tanügybarát támogatásával – megnyílt a „pedagógium”, Kaposvár első középiskolája, a jelenlegi Táncsics Mihály Gimnázium elődje. (Paedagogiumnak a három úgynevezett grammatikai osztállyal működő középiskolát nevezte az 1777. évi Ratio Educationis.)

Az új tanintézet igazgatója Varga István megyei főorvos volt, a filozófia és az orvostudományok doktora, aki emellett a nemzeti iskolát is irányította. A Gömörből Somogyba került orvos több nyelven – egyebek közt franciául is – beszélt; minden valószínűség szerint nagy általános műveltsége miatt bízták meg a megye vezetői a két kaposvári iskola vezetésével.

 

A gimnázium első épülete

 

A gimnázium az Esterházyak tulajdonában levő főtéri vendégfogadó átalakított épületében talált otthonra. Az egyszerű alaprajzú, földszintes, nyeregtetős házikó a későbbi Kossuth-szoborig nyúlt be a térre. Az iskola bejárata felett fából ácsolt, zsindellyel fedett harangtorony emelkedett: kis harangja hívta a diákokat az órákra, és vele jelezték a szüneteket. Ezt a harangot még az iskola harmadik, a mai Bajcsy-Zsilinszky utcában álló otthonában is használták, ha elromlott a villanycsengő…

1810-ben megnyílt a negyedik osztály, s két év múlva a nyilvánossági jogot is megkapta a város első számú tanodája, amely így már általánosan érvényes bizonyítvánnyal ismerhette el a tanítványok teljesítményét. Csapody Gábor somogyi alispán az 1812. november 5-én tartott megyegyűlésen ünnepélyes keretek között ismertette az erről tanúskodó privilégiumot. A tanintézmény – valamint a város és a megye – tekintélyét nagyban növelő okirat felolvasását persze lelkesen fogadta a közgyűlés, s az átalakulás utáni első tanévet nagy ünnepélyességgel nyitották meg november 8-án. Az iskola előtt mozsárlövések tudatták a lakossággal, hogy megvan a régen várt privilégium.

Az azóta eltelt két évszázadban hol 1806-ot, hol 1812-t tekintették az első kaposvári gimnázium alapítási évének. A kétféle szemlélet az évfordulós ünnepségek időpontjának kitűzésében is tükröződött…

 
Megosztás: