Egy bátran akaró polgármester emlékezete

Március 15-e ünnepe 1917-ben szomorúan ért véget Kaposváron; délután már gyászlobogó lengett a városházán és számos középületen. Nem a politika avatkozott bele az ünneplésbe, hiszen a 48-as időkre már évek óta nyilvánosan is lehetett emlékezni Ferenc József Magyarországán. Ezúttal nem is a harctéri veszteségekről volt szó. Más történt: hosszú szenvedés után meghalt dr. Kovács-Sebestény Gyula, a polgármester. A nagyra hivatott városvezető csak néhány nappal múlt negyvenhárom éves. Szerették Kaposváron, tudott is alkotni, de még kiemelkedőbb polgármester lehetett volna. Sok tervet temetett el vele a város.

 

Dr. Kovács-Sebestény Gyula

 

A korabeli lapok így búcsúztatták a korán eltávozott városvezetőt: „A szeretet sarkallta munkában soha nem fáradó törekvéseit, minden dicsvágyát; a város nagysága volt álma és hiúsága. Ha rajta áll, minden szépet, ami intézményben, értékben, hasznosságban máshol található, Kaposváron halmozott volna össze. […] Úgy dolgozott, mintha mindent maga akart volna végezni.” (Somogyi Hírlap, 1917. március 17.) „Nekünk még csak ígéret volt Kovács-Sebestény Gyula dr., akitől sokat vártunk, nagyot reméltünk: Kaposvár teljes megújhodását. Nagy, színes ígéret volt nekünk komoly fiatalsága, határozott tudása, bátor akarása és az új kor szellemétől átitatott progresszív gondolkodása […].” (Somogyvármegye, 1917. március 17.) Dr. Kovács-Sebestény Gyulát a város által felajánlott díszsírhelyen helyezték örök nyugalomra a Keleti temetőben.

A nagy háború számtalan emberi tragédiáját az összeomlás fájdalma, majd a forradalmak zűrvara tetézte, de a város továbbra is elevenen tartotta és megbecsülte szerencsétlen sorsú, derékba tört pályájú polgármesterének emlékét. 1924 kora tavaszán róla nevezték el a Kertész utcát, amelynek 2. számú házában egykor a polgármester lakott (a Kertész nevet hamarosan egy donnervárosi utca kapta meg), és 1927. április 10-én – tíz évvel a halála után – a kaposvári képviselő-testület rendkívüli közgyűlése során, a városháza dísztermében az arcképét is leplezték, amelyet nem kisebb művész, mint Kunffy Lajos festett a város számára.

A következő évtizedekben azonban dr. Kovács-Sebestény Gyulát, a város egykor oly népszerű és oly nagyon megsiratott polgármesterét lassanként kezdték elfelejteni. Az utcanévtábla is téves alakot öltött; Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004 szeptemberében korrigálta a hibát…

 
Megosztás: