Kétfejű sas szabadesésben

A megyei bizottmány 1849. január 19-én tartott kaposvári ülésén ismertették Johann Burits (1792–1858) császári vezérőrnagy Nagykanizsáról küldött levelét, melyben a tábornok közölte az alispánnal, hogy Alfred Windisch-Grätz herceg császári biztosnak nevezte ki Somogyba Czindery Lászlót, a megye volt főispánját. A bizottmánynak huszonnégy óra alatt nyilatkoznia kellett a feltétlen behódolásról, s mivel más lehetőséget nem láttak, a megye vezetői elfogadták a tábornok szigorú feltételeit.

Január 23-án Czindery László a Burits vezérőrnagytól kapott kétszázadnyi katonaság támogatásával ellenállás nélkül átvette a hatalmat a saját jelentésében foglaltak szerint is „ingerült” hangulatban levő Kaposváron. Czinderyék mindenütt kitűzették a fekete-sárga lobogót, a középületekre császárhű plakátok kerültek, betiltották a hírlapok terjesztését, érvénytelennek nyilvánították a Kossuth-bankót, a klubokat bezárták.

 

Johann Burits

 

A forradalom levegőjébe már beleszippantott és Jellasics hadaival is megismerkedett polgárok némelyike azonban ékesszólóan fejezte ki, hogy nincs ínyére az újabb császári megszállás. „Édes Magyar Barátaim ne legyetek csüggedtek, mert sokkal jobban álltok, mint sem gondoljátok.” Ezekkel a szavakkal kezdődött – és Kossuth meg Batthyány éltetésével végződött – annak a kézzel írt falragasznak a szövege, amely 1849. február 19-éről 20-ára virradó éjjel jelent meg a városka központjában, a császári őrség épületével szemben. (Kaposvár. Várostörténeti tanulmányok. Kaposvár, Városi Tanács, 1975. 195. o.) Ráadásul az egyik kaposvári középületről már januárban ledöntötték az osztrák kétfejű sast.

A császári biztos megtiltotta, hogy a hivatalnokok lemondjanak, így próbálva elkerülni a passzív rezisztencia kibontakozását. Hamarosan azonban világossá lett, hogy nemcsak passzív és jelképes, hanem kimondottan aktív és valóságos ellenállással is számolnia kell. Szinte ugyanakkor, amikor a császári biztos a kaposvári bűnvizsgáló törvényszék felállítását is elrendelte, egy fiatal megyei tisztviselő megbízást kapott Kossuth Lajostól, hogy szervezzen népfelkelést Somogy vármegyében. Noszlopy Gáspárnak hívták…

 
Megosztás: