Elkápráztattuk Tisza Istvánt

A második, az elsőnél nagyobb református templom, valamint a lelkészlak építése országos gyűjtés és nagy kölcsönök felvétele után 1906 novemberében kezdődött meg a város által adományozott telken, az akkori Árpád és Meggyes utca, azaz a későbbi Kossuth Lajos és Somssich Pál utca sarkán, azon a helyen, ahol a hercegi uradalom vadaskertje volt. December 2-án, advent első vasárnapján, amikor ünnepélyesen letették a templom alapkövét, az építkezés már több hete tartott.

 

A második református templom

 

A munkálatok lázasan és igen széles körű, mondhatni nemzetközi összefogással folytak. A terveket és a költségvetést Molnár Endre, az Esterházy-uradalom építésze dolgozta ki, teljesen ingyen. A kivitelezésre Fejér Lajos és Ritter Ignác budapesti vállalkozók kaptak megbízást; egyébként ők építették az Igazságügyi Palotát is. Az orgonát pécsi cég, a belső berendezést szombathelyi mester készítette, a toronyóra szintén a fővárosból került Kaposvárra. A tervezőt még az előkészületek idején németországi tanulmányútra küldte a református gyülekezet, a templom burkolóanyagát, az égetett vörös téglát pedig Szlavóniából hozatták. Az építkezés ütemére jellemző, hogy naponta tizenhét ács és állványozó, több mint félszáz kőműves és hetvennél több segédmunkás dolgozott itt a főpallér irányításával. A gyülekezet legendás lelkésze, Csertán Márton is végig rajta tartotta a szemét a templom építésén.

Először a paplak készült el, amelyet 1907 novemberében vettek használatba, falai között az első presbiteri gyűlésre is sor került. December közepén a templom építése is befejeződött; a karácsonyi istentiszteleteket már itt tartották.

A templomot 1908. január 26-án szentelte fel Antal Gábor, a dunántúli kerület püspöke, igazán díszes vendégsereg jelenlétében. A püspök mellett már az előző napon, az esti vonattal Kaposvárra érkezett gróf Tisza István volt (és leendő) miniszterelnök, egyben egyházkerületi főgondnok, valamint Eötvös Károly író és Bosnyák Zoltánné Sándor Erzsi opera-énekesnő. Valamennyien a templom avatására jöttek.

A templomszentelés vasárnapján az egész város zászlódíszbe öltözött, a hírneves vendégeket Németh István polgármester fogadta. Mintegy kétezren vettek részt az új templom első istentiszteletén. Este a Korona Szálló nagytermében Sándor Erzsi adott hangversenyt, Eötvös Károly felolvasást tartott, Pete Lajos, a jeles somogyi nótaköltő zongorázott. Gróf Tisza István pedig, aki majdnem negyed évszázaddal édesapja, Tisza Kálmán, az akkori kormányfő kaposvári látogatása után jött el Kaposvárra, kijelentette, hogy „ez Magyarország legszebb református temploma”…

 
Megosztás: