Díszkútavatás a Szent István-emlékévben

Szent István király egyik legismertebb kaposvári ábrázolása az a díszkút, amelyet 1938. szeptember 25-én áldott meg Rott Nándor veszprémi megyés püspök a főtéri nagytemplom déli külső falánál. A szobor Bory Jenő szobrászművész, a kút Lamping József építész és ifj. Faludi Imre kőfaragómester tehetségét dicséri.

Mind a mű helyének, mind az avatás idejének jelentősége van. Halála előtt Szűz Máriának ajánlotta fel az országot Szent István – a templom felszentelési címe pedig Nagyboldogasszony. Mivel az államalapító király elhunytának 900. évfordulójára való tekintettel 1938-at Szent István-emlékévvé nyilvánították, ebben az évben országjáró körútra indult a Szent Jobbot szállító úgynevezett Aranyvonat, s a díszkút felavatása előtt bő három hónappal Kaposvárt is meglátogatta a szent ereklye.

 

A Szent István-kút

 

A szent király működése természetesen hatással volt Kaposvár történetére – pontosabban annak a vidéknek a históriájára, ahol később felépült a város. Ez a hatás mind a Kapos folyó, mind a ropolyi vár nevének eredetében tetten érhető.

Persze nem egyedül a Kossuth téri díszkút emlékeztet Szent Istvánra Kaposváron. A Katolikus Kör 1911-ben felavatott székházának homlokzatán is látható egy szép Szent István-dombormű (ez a Kossuth Lajos utcai épület most a zeneiskolának ad otthont). Fábry Kornél plébános pedig 2013-ban – Szent István napján – szentelte fel a kaposfüredi Szent Őrangyalok-templom Szent István- és Szent László-domborművét, Kling József szobrászművész alkotásait. Honty Márta iparművész István király pénzét ábrázoló gobelinjét 1989 szeptemberében helyezték el a Magyar Hitelbank Rt. kaposvári fiókjának halljában, s a nyolcvanas években a Szent István-díszkút bronzból készült oroszlánfej-vízköpőit is helyreállította a városszépítő egyesület. A kút előtti kovácsoltvas korlát szintén értékes dísze a történelmi városközpontnak; a rács oszlopain a felújítás emlékére most is olvasható a Gépészeti Szakközépiskola két tanárának neve: Roza Pál, Takács Zoltán.

1931 őszén utcát neveztek el Szent Istvánról a megyeszékhelyen – egyébként fiáról, Imre hercegről már 1897-ben, s ne feledkezzünk el az 1912-re elkészült Szent Imre-templomról sem. Igaz, hogy 1964-től fogva Koppány vezér utca is van Kaposváron. De az sem a Szent István, sem a Szent Imre utcával nem kereszteződik…

Szent István ünnepe természetesen mindig jeles dátum volt Kaposváron.

 
Megosztás: