Csók, élvezhető cuppanásban

A telefon somogyi meghonosításában jelentős szerepet játszott Dzsida Mihály kaposvári távírdafőnök is, aki 1884 elején az új találmány révén létesített kapcsolatot Péccsel, majd a tavasz folyamán Dombóvárral.

A kaposvári hetilap a következőképpen tudósított a nagy eseményről:

„A helybeli távírda főnöke érdekes meglepetésben részesített e napokban egy általa saját lakásába összehívott társaságot. Ugyanis egy távbeszélőt állított fel, mely a távírdai huzal útján Pécsett szintén a távírdai hivatalban felállított távbeszélővel volt összekötve. A jelenvoltak nagy része kísérletet tett a távbeszélővel, s a siker általános csodálkozást keltett. A Pécsről beszélő hangját tisztán, érthetőn adta vissza a távbeszélő, nevetés, taps, dal ámbár halaványan, de teljes eredeti hangszínezettel lett visszaadva, sőt egy kedves hölgy által egy fiatalembernek küldött csókot is teljesen élvezhető cuppanásban hozott Kaposvárra. Azt mondanunk sem kell, hogy érdekesebbnél érdekesebb párbeszédek fejlődtek ki. Majd Barcza Jóska és Rigó [kaposvári cigányzenészek] is megérkeztek, s kettesben játszottak a távbeszélőbe: a szép nótákat élénken megtapsolták Pécsett, s át is szólottak rögtön Jóskának, hogy hát átlátogatna már ő maga is azokkal a szép nótákkal a szomszédba, hisz most már úgyis csak egy kiáltásra esik Kaposvár Pécstől. Elismerést és köszönetet érdemel a távírdahivatal derék főnöke, hogy ez érdekes találmányt bemutatta, csak az kár, hogy nagyobb közönség nem élvezhette. De, mint halljuk, ez nem az utolsó kísérlet volt a távbeszélővel, s így nagyközönségünk is apródonkint fültanúja lehet e találmánynak.” (Somogy, 1884. február 5.)

 

Egy korabeli telefon

 

A kaposvári telefonok hálózattá szervezésének kérdése a századfordulós városfejlődés időszakában került az érdeklődés homlokterébe. A helyi kereskedők – Németh István polgármester támogatásával – 1900 tavaszán mozgalmat indítottak a telefonhálózat kiépítése érdekében. 1901. október végén a főpostán megnyílt a kaposvári távbeszélőközpont; a közönség a fülkéből két korona lefizetése mellett három percig beszélhetett. Novemberben átadták a városi telefonhálózatot, amelynek akkor negyven bérlője volt. Nemsokára a vasútállomáson is telefonállomás létesült, s 1904. július 27-én már éppen száz helyen működött telefon Kaposváron…

 
Megosztás: