Berzsenyi nem félt az idők mohától

A Berzsenyi-hagyomány a reformkor óta része Kaposvár művelődéstörténetének. Döbrentei Gábor (1785–1851), a Magyar Tudós Társaság volt titkára 1843 tavaszán a megyei könyvtárnak adományozta Berzsenyi Dániel általa kiadott összes műveinek egy példányát, a május 3-i megyegyűlés pedig elhatározta, hogy a költő emlékének megörökítésére díjat alapít Berzsenyi-koszorú néven, és gyűjtést kezd mellszobrának és emlékkövének elkészíttetésére. 1860-ban valóban obeliszket emeltetett niklai sírja fölé a vármegye, s a 20. század elején az ő nevével alakult szabadkőműves-páholy (1902) és irodalmi társaság (1904) Kaposváron. Szintén róla nevezték el a Magyar Nemzeti Szövetség 1923-ban alakult helyi irodalmi csoportját. Cserkészcsapat, polgári (majd általános) iskola és diákkollégium is viselte-viseli a Berzsenyi nevet itt, akárcsak 1991. június 1. óta a város legszebb parkja, valamint a megyei bíróság 2004 októberében átadott könyvtára és a Berzsenyi utcában 2007 nyarán megnyílt patika.

 

Döbrentei Gábor

 

A Hosszú utcát, Kaposvár egyik legrégebbi utcáját azonban nem rá emlékezve nevezhették el 1880 szeptemberében Berzsenyi utcának. (Récsei Balázs főlevéltáros véleménye szerint a névadó a költő fia, Berzsenyi Farkas alispán lehetett, akit a szabadságharcban játszott szerepe miatt börtönbüntetésre ítéltek, és éppen 1880 júniusában halt meg.)

Rendezvények sorával szintúgy ébren tartották a költőóriás emlékezetét a megyeszékhelyen. A Berzsenyi Társaság 1926 májusában és 1936 februárjában ünnepséggel tisztelgett névadója előtt (az utóbbi alkalommal a Magyar Rádió is közvetítette az irodalmi estet), 1936-ban felavatta névadójának szobrát, és 1948 májusában is szervezett egy nagyszabású emlékünnepséget. 1976. május 10-én – Költők tiszteletadása Berzsenyi Dánielnek címmel, nyilvános rádiófelvétellel egybekötve – az írószövetség rendezett irodalmi műsort a megyei könyvtárban (anyagát Fodor András állította össze, az esten tizennégy magyar poéta vett részt), 1986. február 6-án pedig a Berzsenyi Társaság tudományos emlékülésére került sor a városházán. S persze országos vers- és prózamondó versenyt, valamint írótábort is elneveztek a nagy ódaköltőről; utóbbit 1996 júliusában rendezték meg először Kaposváron.

1933 elején a kaposvári községi kereskedelmi iskola önképzőköre jelentette meg Berzsenyi Dániel könyvét A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul. 1922-től 1941-ig ennek az iskolának volt a tanára dr. Merényi Oszkár, az ország egyik legkiválóbb Berzsenyi-kutatója, akinek 1966-ban adták ki nagyszabású Berzsenyi-monográfiáját.

 
Megosztás: