Az ékesszóló kapitány útja a várbörtönbe

A Napóleon elleni hadjárathoz kiállított újoncok 1800 őszén arra készültek, hogy megtámadják és kirabolják Kaposvárt, amitől csak némi szerencsével menekült meg a város.

A Tapsonynál fellázadt katonák a megyeszékhely felé haladtukban egyetlen borospincét sem kerültek el, s a házak egy részét körültekintően fel is gyújtották. Egyebek közt az igen művelt, Kazinczy Ferenccel levelező Sárközy István, valamint Pálóczi Horváth Ádám költő és polihisztor nagybajomi házában is nagy pusztítást vittek végbe. Majd a sárdi kastély került sorra, ahonnan a Somssich család még időben elmenekült. Az újoncok nemcsak kifosztották a gazdátlan kastélyt, de fogtak egy fejszét, és a küszöbön felaprították a család nemesi oklevelét. Ezután a hetesi kastélyt rabolták ki.

 

Németalföldön így fosztogattak a katonák

 

A zendülők többsége a fosztogatással töltött napok után egyszerűen szétszéledt, de egy erős csoportjuk november 12-én elérte Kaposvár nyugati határát. A mezőváros feldúlását a szökött újoncok élére állt Oroszy Benjamin kapitány és a felfegyverkezett városi polgárok akadályozták meg. Oroszy – nem kis bátorságról tanúbizonyságot téve – még Hetesen felkereste a lázadók táborát, hogy lecsendesítse őket. Terve csak úgy kecsegtetett sikerrel, ha elhiteti velük, hogy az ő oldalukon áll. (Ez olyan jól sikerült a kapitánynak, hogy később a felettesei és a hatóságok is elhitték.) Oroszy Benjaminnak így is minden ékesszólását latba kellett vetnie, hogy a megyeszékhely Nyugati temetője mellett tanyázó újoncokat rábírja a fegyverletételre. Az időközben mozgósított reguláris csapatok (huszárok és vasas németek) ekkor már azt tervezték, hogy megtámadják a lázadókat. Az összecsapás szerencsére elmaradt: az amnesztiában reménykedő újoncok megadták magukat.

A Kaposvár mellett foglyul ejtett kétszáz inszurgens lázadót a város keleti részén felállított táborba vitték. Több vezetőjüket ugyan kivégezték, de az érvényben levő katonai törvények ellenére sem tizedelték meg a zendülőket. A szétszéledteket összegyűjtötték, s az újra felszerelt és alaposan megfélemlített zászlóalj első egységeit november 20-án ismét elindították Kaposvárról az európai csataterek felé. A kényszerűségből kettős játékot játszó, de a város megmentésében a legnagyobb érdemeket szerző Oroszy Benjamin kapitányt pedig – a zendülőkkel való „cimboraság” vádjával – az olmützi várbörtönbe zárták…

Egyébként a Franciaországgal 1800 decemberében megkötött fegyverszünet miatt nem is vetették harcba a somogyi csapatokat… Nem úgy, mint az 1809. évi nemesi felkelés idején.

 
Megosztás: