A pirotechnikus polgármester

1878. január 10-én egy másik kaposvári jogász, Németh Ignác lépett a vármegyei főügyésszé lett Bárány Gusztáv örökébe. Közfelkiáltással történt megválasztását elégedetten nyugtázta az egyik helyi lap, mert szerinte „városunk új polgármesterében nemcsak törvénytudó, de a kor színvonalán álló modern műveltséggel bíró férfiút nyertünk meg városi közügyeinknek”. (Somogyi Közlöny, 1878. január 13.)

Németh Ignác, a hasonló nevű gimnáziumi igazgató fia 1868-ig vármegyei aljegyző volt, majd ügyvédként működött Kaposváron és Siófokon. Bárány Gusztávhoz hasonlóan Németh is felhasználta polgármesteri tisztségének időszakát arra, hogy a kaposvári kerület képviselőjeként bejusson a parlamentbe, de – akárcsak korábban Bárány – az 1881 júniusában rendezett választásokon ő is vereséget szenvedett szabadelvű ellenfelétől. A sokat támadott Németh Ignác nem sokkal az országgyűlési választások után, 1881. július 31-én vonult vissza – mint utóbb kiderült: átmenetileg – hivatalától.

 

Németh Ignác

 

Országgyűlési képviselővé választott utódját, Szabó Kálmánt ismét ő követte a polgármesteri tisztségben 1883. február 28-án. Németh Ignác másodszor is közfelkiáltással nyerte el e posztot. 20. századi kutatók ugyanakkor kiemelik, hogy a városvezetők közül éppen ellene folyt a legtöbb hivatali fegyelmi. Másodszor 1895-ig volt – lehetett – Kaposvár első embere, hogy aztán névrokona, Németh István folytassa a munkáját.

A kortársak visszaemlékezései vele kapcsolatban is azt jegyzik meg, amit elődjéről írtak: népszerű ember, tehetséges férfiú és függetlenségi politikus. A kormánypárti (azaz jobboldali) sajtó szerint „a városnál bármelyik hivatali állás legyen is üresedésben, oda jobbpárti ebben az életben be nem juthat – míg Németh Ignác polgármester él. Mert hát az indiai törzsek fejedelmének kapuit nem őrzik jobban a sárkányok, mint a kaposvári városházát az igazhitű balpárt választásoknál láthatatlan fejének kiadott rendeletei alatt; utóbb megérjük még, hogy jobb lábbal be sem lehet lépni a kapun!” (Somogy, 1887. március 1. 2. o.) Németh Ignác polgármestersége alatt választották meg a város díszpolgárává Kossuth Lajost, és saját fiának szintén a nagy száműzött volt a keresztapja – ugyanakkor Tisza Kálmánt is ő hívta meg Kaposvárra.

Németh Ignác nagy kedvvel vetette bele magát a város társasági életébe. Jelentős érdemei voltak a közvilágítás fejlesztésében, a csatornázás megindításában, s értett a pirotechnikához is. Költekező életmódja azonban komoly adósságokba sodorta, s pénzügyi nehézségeit politikai ellenfeleinek újabb támadásai tetézték. Anyagi összeomlása és hivatalának végleges elvesztése után az egykori polgármester a fővárosba költözött. A világháború utolsó éveiben állítólag koldusként kéregetett a budapesti utcákon, majd eltűnt a forradalom viharában…

 
Megosztás: