A fogfájós poéta esete a vénkisasszonnyal

A 18. század végén a kor legnagyobb magyar költője, Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805) szerelmi csalódása után és miatt keresett vigaszt Somogy megyében. Barátainál vendégeskedett Csökölyben, Hedrehelyen, Kisasszondon, Kiskorpádon, tanított Csurgón, Sárközy István főszolgabírónál lakott Nagybajomban, s az ekkor ott élő Pálóczi Horváth Ádámot is felkereste. Kaposvárt két ízben látogatta meg. Először egy főispáni beiktatáson vett részt (Horváth Ádámmal együtt), s az ünnepségek egyik helyszínét, a tiszttartói lakot (a későbbi Csokonai fogadót) aztán meg is énekelte Dorottya című, egy harcos vénkisasszonyt középpontba állító művében. Noha Carnevál herceg kaposvári bevonulásáról szólván csak némi túlzással nevezhette kastélynak az épületet…

 

Gróf Széchényi Ferenc szobra a Nemzeti Múzeum kertjében

 

Gróf Széchenyi István, „a legnagyobb magyar” édesapját, a majdani könyvtár- és múzeumalapító gróf Széchényi Ferencet (1754–1820) az 1798. július 4-én tartott vármegyei nagygyűlésen iktatták be méltóságába Kaposváron. Csokonai A haza templomának örömnapja címmel alkalmi verset is írt az esemény tiszteletére, s bár a barokk pompájú hódoló költemény nem jelenti poézisében a művészi csúcspontot, az ünnepség motívumai beépültek a következő évben befejezett Dorottya cselekményébe. A Kaposváron játszódó vígeposz 1798–99 telén keletkezett; „Somogyban laktomkor, ennek az előttem holtig édes emlékezetű vármegyének kedvéért szerzettem” – mondta róla a szerző. (Takáts Gyula: Csokonai Somogyban. [Kaposvár], CSVM Tanítóképző Főisk., [1993]. 19. o.) Csokonai később nem akarta nagydobra verni, sőt tagadta is kaposvári szereplését – 1803-ban azt írta, hogy Kaposváron csak egyszer volt, „akkor is betegen és kúra kedvéért”, és soha nem járt „a herceg kastélyában” –, de a szakirodalom ezt egyszerűen füllentésnek gondolja.

A kúrából annyi mindenesetre igaz, hogy másodszor a fogfájása miatt járt a megyeszékhelyen, mivel porokat szeretett volna vásárolni az Arany Oroszlán Gyógyszertárban. Kiváló poétánk, Csokonai Vitéz Mihály emlékezetét természetesen sokkal inkább a Dorottya, mint az egykori fogászati kezelés tartja elevenen Kaposváron…

 
Megosztás: