Zászlóerdő fogadta Kaposváron Rákosit

A város irodalmi-kulturális életében már több mint egy évszázada jelentős szerepet játszó, homlokán Berzsenyi Dániel nevét viselő társaság Roboz István lapszerkesztő kezdeményezésére és elnökletével 1904. május 15-én alakult meg Kaposváron – nem éppen nagyszámú, de annál lelkesebb irodalombarát jelenlétében. „Az új városháza  gyönyörű díszterme ebéd után három óra körül nagyon érdekes képet mutatott. Gyülekeztek azok, akik megértették a nap jelentőségét. Látszott, hogy nem lármás, mulatságos vagy politikai szenvedéllyel izzó gyülekezés ez, hanem azoknak az összesereglése, kik minden egyéb cél és érdek félretételével egy nagy eszme szeretetében testvérekül látják egymást.” Dr. Pete Márton ügyvéd és lapszerkesztő (Pete Lajos nótaszerző testvére), az új egyesület főtitkára fogalmazott így a Somogy című hetilap 1904. május 22-i számának címoldalán. Laptársa, a legfiatalabb kaposvári újság egy aláírás nélküli cikkében azonban máris megpróbált kellemetlenkedni a szervezőknek: „Vissza kell szorítani a strébereket, akik e nemes hivatású társaságot is arra akarják felhasználni, hogy kapaszkodjanak még oda is, ahova normális viszonyok között tisztán az egyéni tehetség vándorbotjával juthatunk el.” (Somogyi Hírlap, 1904. május 17.)

 

Rákosi Jenő

 

A polgármester részvételével tartott alakuló közgyűlésen az egyik alelnöki tisztségre Szalay Fruzinát választották meg, aki édesanyjával, Kisfaludy Atalával együtt évek óta elismert személyisége volt Kaposvár irodalmi életének.

A társaság október 23-i „bemutatkozó ünnepélyének” szintén megadta a módját Kaposvár. Ezúttal is a városháza nagyterme biztosított helyet a rendezvénynek, ráadásul a város házait fellobogózták, s az ünnepség díszvendégét, Rákosi Jenőt (1842–1929) Németh István polgármester fogadta üdvözlő beszéddel. A kor egyik legtekintélyesebb (és legtöbbet támadott) publicistája nagy tetszést aratott, amikor válaszul kijelentette: „Régen voltam Kaposvárott, de ma, hogy végigsétáltam a város utcáin, bátran állíthatom, hogy a mai Kaposvár egy világváros a régihez képest, és amint értesültem, ebben óriási része van önnek, polgármester úr!” (Somogyi Hírlap, 1904. október 25.) Az agg írót 1927 áprilisában a társaság díszelnökévé is megválasztották.

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaságot ugyan többször is elnémította a 20. századi történelem, de mindannyiszor újjászerveződött

 
Megosztás: