Villából múzeum a Róma-hegyen

Rippl-Rónai József 1927. november 25-én hunyt el legkedvesebb kaposvári lakóhelyén, a Róma villában. A műveltségéről és szellemességéről is ismert művészt, a legnagyobb koloristák egyikét, aki több mint kétezer-négyszáz olajképet és pasztellt festett pályája során, s akitől a firenzei Uffizi Képtár is önarcképet kért a világhírű művészek arcképcsarnokába, a városháza dísztermében ravatalozták fel. Ekkor készített róla fényképfelvételt egy pályája elején álló fotóművész, a szintén kaposvári, később Juan Gyenesként világhíressé vált Gyenes János.

 

Rippl-Rónai egykori műterme

 

A festőtől felesége, Lazarine Baudrion örökölte a Róma villát, aki még húsz évig élt magányosan a Róma-hegyi házban. Az 1947 júliusában elhunyt Lazarine-t férje mellett helyezték végső nyugalomra a Keleti temetőben.

Az özvegy végrendelete dr. Martyn Róbertnek juttatta a nevezetes ingatlant, bár a birtokot az ötvenes években jelentősen megkurtította a téeszesítés. A kiváló orvostól, aki „hegyi tanárként” vált legendává Kaposváron, 1970. október 28-án a Somogy Megyei Tanács vásárolta meg a Róma villát a műteremmel, a parkkal és a szőlővel együtt. „Hálával tartozunk dr. Martyn Róbertnek – írja a Rippl-Rónai-kutató dr. Gáspár Ferenc –, hogy az utókor számára megőrizte a hagyaték elemeit, és azok önzetlensége nyomán – ma már Kaposvár város tulajdonaként – a közjót szolgálják.” (A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum közleményei, 4. Kaposvár, 2016. 409. o.)

A hetvenes években megkezdődött a villa helyreállítása és múzeummá való átalakítása. (Hasonló szerepet már korábban is kapott egyszer a patinás épület: 1944 nyarán ugyanis a bombázások elől ide menekítették a megyei múzeum gyűjteményének egy részét.) A villát L. Szabó Tünde tervei alapján a Kaposvári Építőipari Szövetkezet újította fel, kiállítását Kisdéginé Kirimi Irén, a Magyar Nemzeti Galéria osztályvezetője rendezte. A festőművész bútorainak, berendezési tárgyainak, képeinek felhasználásával kialakított, különleges hangulatú Rippl-Rónai József Emlékmúzeumot 1978. augusztus 20-án nyitotta meg a közönség előtt Böhm József megyei tanácselnök. „Az emlékhelyet még órákkal a megnyitó után is tömegesen lepték el a gépkocsin vagy gyalog felzarándokolt látogatók. És bizonyára senki sem bánta meg a jó negyvenpercnyi gyaloglást.” (Somogyi Néplap, 1978. augusztus 22.)

A villa tehát új életre kelt…

 
Megosztás: