Új címernek is legjobb a régi

A megyeszékhely címerének megalkotásához a város pecsétjei szolgáltak mintaként. Kaposvár legrégebbi pecsétje a 18. századból származik, s a Somogy Megyei Levéltár adatai szerint is 1788-ból való a legkorábbi – iraton talált – kaposvári pecsétlenyomat. 1848 nyarán új pecsétet alkottak, s 1899-ben ezt alapul véve állapította meg a város képviselő-testülete Kaposvár címerét, amelyet még az év június 2-án I. Ferenc József is megerősített. A „királyi könyvekbe” 1905. október 6-án iktatták be ezt a tényt, s az 1906. február 1-jén tartott városi közgyűlésen bemutatták a kaposvári címer és pecsét leírását.

A hosszúra nyúlt pártállami évtizedekben persze újítani kellett, s 1973-tól a rendszerváltozásig egy „szocialista” címer volt használatban. Kaposvár 1990. március 15-étől fogva használta ismét a 19. század végén készült címerét. A felújított címert Deák-Varga József nagybajomi heraldikus tervezte.

 

Kaposvár címere

 

A város legfontosabb jelképének leírását a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza: „Kaposvár címere álló katonai pajzs, kék mezejében hármas zöld halmon harmadáig leeresztett rácsos ezüst várkapu áll, tetején három, lőrésekkel ellátott mellékvédfallal, melyen aranykoronával, arany medállal ékesített, jobbra néző lovagi páncélsisak nyugszik. Az aranykoronából a pajzsban leírt várkapu emelkedik ki. A címert körülfogó foszlányok színei a címerből nézve a jobb oldalon kék-arany, a bal oldalon vörös-ezüst.”

A városcímert természetesen sok helyütt és számos formában ábrázolták és ábrázolják Kaposváron, egyebek mellett zászlókon, városházi iratokon, kitüntetési és ajándéktárgyakon is. A mai Táncsics Mihály Gimnázium 1898-ra elkészült épületének főbejárata felett, három boltozott falfülkében Somogy vármegye és Kaposvár város címere, valamint a koronás magyar kiscímer látható. A városháza lépcsőházának egyik színes üvegablaka szintén a régi városcímert ábrázolja, mint ahogy a kétszárnyú gazdasági kapu feletti zárókövet is a város címere díszíti.

A Kaposvári Városszépítő Egyesület 1994. november 30-án avatta fel a Vár utca 2. számú ház Berzsenyi utca felőli falán a középkori vár kapujának emléktábláját, amelynek mintájául ugyancsak Kaposvár régi városcímere szolgált. A 2000–2001-es millenniumi évben pedig városcímert kaptak a kaposvári oktatási intézmények. Az első ilyen emléktáblát 2000. május 5-én leplezte le Szita Károly polgármester a Kinizsi Pál élelmiszeripari iskolánál.

 
Megosztás: