Szocialista címer, szocialista díszpolgárság

A Kaposvári Városi Tanács 1972. november 27-én – a végleges várossá alakulás centenáriumára való készülődés jegyében – rendeletben állapította meg a város új, szocialista címerét, és szabályozta annak használatát.

„Kaposvár régi címerét 1899-ben még I. Ferenc József hagyta jóvá. Így nem jelképezheti Kaposvárnak napjainkig végbement átalakulását – kommentálta az új jogszabály elfogadását a helyi sajtó. – Az új címer ennek ellenére néhány – a múlt haladó történelmi hagyományait érzékeltető – elemet átvett a régiből. Megőrizte a pajzs alakot és a bástyák egyikét. Elvetette viszont a feudalizmus szimbólumait, a hármas halmot, a koronás sisakot, helyébe a munkásosztály hatalmát hirdető vörös csillag került. A stilizált virág pedig – azonkívül, hogy utal a város hagyományos »virágosságára« – ezüstös színével és fogaskerékre is emlékeztető formájával a felszabadulás után kezdődött »virágkort«, az iparosodást, a fejlődést érzékelteti. Kifejezésre jut Kaposvár földrajzi fekvése is. Az alsó harmadot kitöltő, hullámvonalú kékség a Kapos folyót, középütt az aranysárga mező hét íve a környező dombokat jelenti.” (Somogyi Néplap, 1972. november 28.) A kommunista párt megyei bizottságának folyóirata tovább árnyalta a színek és formák jelentését: „A kék szín kifejezi, hogy városunk is a béke- és szabadságszerető népek nagy családjába tartozik. Az aranysárga pedig azt jelenti, hogy városunk a felszabadulás óta aranykorát éli. […] A vörös csillag  a jövőbe mutat.” (Csapó Sándor: Kaposvár új címere. = Útközben, 1973/2–3. szám, 101. o.) A „szocialista” városcímert Helényi Tibor (1946–2014), a kiváló magyar grafikus rajzolta, aki húsz változattal is előállt a tervezés során. Az új címert végül vita nélkül fogadták el a tanácstagok.

Ugyanezen az ülésen született meg a Kaposvár város díszpolgára kitüntető cím adományozásáról szóló rendelet is. „Kiből lehet díszpolgár? A város egész társadalmának legnagyobb elismeréseként a tanács testülete ítéli oda mindazoknak, akik életművükkel közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak Kaposvár tekintélyének növeléséhez, akik kiemelkedő eredménnyel segítették a város és az egyetemes kultúra ügyét.” (Somogyi Néplap, 1972. november 28.)

Negyvenkét évi szünet után 1973-ban adományoztak először díszpolgári címet a megyeszékhelyen. A város legnívósabb díjából mindjárt négy is gazdára talált…

 
Megosztás: