Somogyi katonákkal Napóleon ellen

1809 áprilisában ismét hadba hívták a magyar nemesi felkelést, hogy szembeszálljon a Nyugat-Magyarországra benyomuló francia csapatokkal.

Ezúttal a város nemhogy kárát nem látta a hadi előkészületeknek (mint 1800 őszén, amikor újonclázadásba torkollott a dolog), hanem egyenesen hasznot húzott belőlük, mivel a hadsereg számos megrendeléssel látta el a kaposvári iparosokat. 1809-ben a katonaság több száz rőf posztót és hadfelszereléseket (egyebek közt hatvan kardot, harminc pár pisztolyt és háromszáz pokrócot) rendelt Pulovits kaposvári boltostól, valamint 830 pár csizmát a kaposvári csizmadiáktól. A nemesi felkelők részére 536 mentét láttak el prémmel és béléssel a kaposvári szűcsök. A teljesen felszerelt somogyi sereg április végén már készen is állt az indulásra.

 

A győri csata

 

A nemesi felkelőket három századba szervezték, s a vármegye egy nyolcvanöt főből álló gyalogoscsapatot is kiállított. Az április 27-i megyei közgyűlésen megválasztották a tisztikart, május 18-án megtartották a kaposvári hadiszemlét, s két napra rá elindult a harctérre a büszke lovasság.

A somogyiak derekasan helytálltak – többen vérüket is hullatták – az 1809. június 14-i győri csatában. Néhányan elestek, eltűntek vagy megsebesültek közülük. A legtöbb tüzet a 181 fős 2. lovasszázad kapta; kapitányuk, Festetics János is a hősi halottak között volt.

A nemesi sereg az év végén tért vissza Kaposvárra; ünnepélyes fogadásukra 1810. január 22-én került sor. A három század lóháton, teljes felszereléssel jelent meg a vármegyeháza udvarán és az épület előtti térségen, ahol az ezredes és az alispán mellett báró Andrássy János tábornok is beszédet intézett hozzájuk. Az alakulat leszerelésekor a vármegye úgy határozott, hogy a közvitézek megtarthatják ruházatukat.

A sebesülteket a kaposvári aggápoldában gyógykezelték. „A beteg katonák értünk harcoltak, ezért úgy méltó és helyes, ha gondoskodunk az egészségükről” – olvasható az aggápoldát megalapító Winkler Mihály plébános emlékiratában. (Gőzsy Zoltán: Adalékok a 18. századi Somogy megyei egészségügy strukturális fejlődéséhez. = Somogy megye múltjából. Kaposvár, S. M. Levéltár, 2011. 35. o.)

 
Megosztás: