Festő csacsival, költővel, kutyával és követtel

A Rippl-Rónai alkotta képzőművészeti tárgyakon, az életművéből rendezett kiállításokon, a személyéhez kötődő épületeken, a művészetét értékelő tanácskozásokon, a pályáját bemutató számos könyvön és a nevét viselő sokféle dolgon kívül még játékfilm is őrzi az emlékét: Kroó András rendező Én, Rippl-Rónai József című filmjét 1998. november 20-án mutatták be a budapesti Francia Intézetben. (A filmhez Kaposvár anyagilag is hozzájárult, és egyes jeleneteit itt forgatták.) Mindemellett a somogyi székváros számos pontján idézik meg a festő alakját szobrok és emléktáblák.

 

Rippl-Rónai a csacsifogaton

 

Az első kaposvári Rippl-Rónai-szobrot 1936 szeptemberében leplezték le a Teleki parkban, a későbbi Rippl-Rónai téren. Lányi Dezső műve nemsokára belépett a vándorló kaposvári szobrok nem éppen szűk körű társaságába, hiszen a második világháború után a Keleti temetőbe, Rippl-Rónai József sírjához költöztették át, a helyén pedig Medgyessy Ferenc szobrászművész alkotását állították fel 1952. december 23-án.

Az új évezred lényegesen felfrissítette a festőművészt ábrázoló szobrok állományát. Szita Károly polgármester 2009 májusában, a Festők Városa Hangulatfesztivál megnyitóján avatta fel – a sétálóutcában, nem messze az Arany Oroszlán patikától – Rippl-Rónai József „csacsifogatos” szobrát, Trischler Ferenc pécsi művész alkotását, a következő évben pedig az Ady Endrével társalkodó festő kapott szobrot, akit Happy nevű kutyája is elkísért a nagy találkozóra. 2011. május 24-én a Rippl-Rónai Józsefhez legszorosabban kapcsolódó kaposvári helyszínen, a Róma-hegyi emlékmúzeum parkjában avatták fel a százötven éve született festőművész mellszobrát, Horváth Balázs alkotását. (A szoborállítást özv. Böszörményi Istvánné finanszírozta, aki évtizedekig volt a Róma villa gondnoka.)

1957. november 24-én, a festő elhunytának harmincadik évfordulóján – amikor a megyei múzeumban a francia nagykövet részvételével nyílt Rippl-Rónai-kiállítás – emléktáblát lepleztek le a Tóth Lajos (tehát az Anna) utca 3. szám alatt, a művész szüleinek egykori lakóházán, ahol „Rippl-Rónai József sok jelentős kaposvári képét” festette. 1961 májusában, születésének centenáriuma alkalmából a Róma villánál avattak fel egy Medgyessy Ferenc bronzplakettjével díszített márványtáblát a francia nagykövetség kultúrattaséjának jelenlétében. Huszonöt évvel később, 1986 tavaszán a festőművész Április 4. (Zárda) utca 27. szám alatti szülőházának helyére került emléktábla – ezúttal azonban francia diplomaták közreműködése nélkül.

2004 májusában Rippl-Rónai József életműve is megkapta az Örökségünk – Somogyország Kincse kitüntető címet.

 
Megosztás: