Börtöntörténet

Az újjászületett Kaposvár 18. század eleje óta íródó története bizonyos értelemben a börtönök története is… Hiszen az Esterházyak éppen az újratelepítés évében, 1712-ben kezdték meg a börtön építését, mégpedig a pusztulófélben levő kaposi vár területén, a régi épületek helyreállításával. A börtön a megye segítségével épült, s még évtizedekig közösen használta azt a földesúr és a nemes vármegye. (Megállapodtak, hogy ki-ki a saját hajdúival őrizteti a rabjait.)

 

Az 1907-ben lebontott régi börtön

 

Ahogy a város nőtt, a bűnözés pedig nem csökkent, új börtönre támadt erős szükség, amelynek építésébe az 1760-as években fogtak bele a régi megyeháza udvarán, a későbbi Rippl-Rónai park helyén. 1770 körül el is készült a hosszan elnyúló, földszintes, egyszerű épület, amely folyosóból, valamint három-három föld feletti és föld alatti helyiségből állt. (A mintegy 200 négyzetméternyi hasznos területtel rendelkező börtönt 1907-ben bontották le.) A vármegye 1773-ban egy másik építménnyel is kiegészítette a kaposvári börtön-infrastruktúrát: felépíttette a domus torturalist, azaz a „kínzóházat”, amelynek elnevezése nem sok jóval biztatta a foglyokat, akiknek vallatására szolgált.

A kaposvári börtön maga sem nyújtotta meg a rabok életkilátásait. 1809 februárjában itt halt meg Kováts József, a költőként is ismert, Csokonai Vitéz Mihály követői közé tartozó református segédlelkész, akit versfaragó képességei miatt „rímkovácsként” emlegettek. (A tótvázsonyi születésű lelkipásztor 1808-ban állítólag részegen duhajkodott a somi római katolikus templomban, amiért háromévi börtönbüntetésre ítélték. Nem érte meg a 29. születésnapját.) 1820-ból olyan adatunk is van, hogy a börtön zsúfoltsága miatt – akkor kétszázhúsz lakója volt az intézménynek – némelyik rab megfulladt…

A foglyok persze nem tűrték ellenkezés nélkül a sorsukat: 1780-ban csaknem kétszázan törtek ki a vármegye tömlöcéből, s fegyvereket szerezve rabolni kezdtek Kaposvár környékén. Elfogásukban a város polgárai is közreműködtek.

Az 1820-as évekre megérett az elhatározás: új börtönt és levéltárat kell építeni Kaposváron.

 
Megosztás: