Az ovi is levizsgázott

Az első kisdedóvoda, amelyet feleségével együtt Tar Csatár egykori színész vezetett, az 1870-es évek elején nyílt meg Kaposváron. A megyében viszont nem ez volt az első ovi: 1866-ban Bálványoson, 1868-ban Kerekiben kezdett működni ilyen gyermekintézmény, s az 1868. februári megyegyűlésen előterjesztett tanügyi jelentés egy Csurgón felállított kisdedóvó intézetről is megemlékezett.

A korabeli források sajnos homályosan, a későbbi feldolgozások pedig egymásnak ellentmondóan nyilatkoznak arról, hogy pontosan mikor létesült a kaposvári óvoda – a legvalószínűbb, hogy 1871-ben. Az intézményt lényegében Kovachich Őszinte kaposvári ügyvéd segítette világra; azt mondják, mankóval a hóna alatt járta az akkoriban mintegy hétezer lelkes város házait, s így gyűjtött pénzt a kisdedóvodának.

 

Középen Kuhl Tamás háza, ahol az óvoda megnyílt

1872. június 30-án már vizsgát is tartott az óvoda a városházán. „Az alig beszélni tudó kis gyermekeknek bátorsága, szavalatok, énekekbeni jártassága, testmozgása, magatartása stb. arról győzhettek meg bennünket, hogy a szülői háznál majd lehetetlen a kisdedeket ily korban, ily előnyös nevelésben részesíteni; mert hogy a gyermek így tanuljon, ily eredményeket mutasson fel, oda mindenekelőtt Tar Csatárok kellenek […]. Dicsérettel említhetjük tehát a kaposvári óvoda derék tanítóját, kinek a szülők csak hálával tartozhatnak ernyedetlen szorgalma s azon sikerért, melyet felmutatott.” (Somogy, 1872. július 9.)

Az első kaposvári óvoda Kuhl Tamás asztalosmester Zárda utcai házában kapott helyet; az épület ott állt, ahol 1904-ben a Kontrássy utcát megnyitották. Az épület lebontása után az „óvóiskolát” a Deák (a későbbi Petőfi) térre, Hagelman Károly könyvkereskedő házába költöztették, amelyet 1909-ben harmincezer koronáért vásárolt meg a város.

Tar Csatár lelkesedésének és szervezőmunkájának nagy szerepe volt abban, hogy az óvoda támogatása közüggyé vált a dualizmus kori Kaposváron. „Óvodájában félelemmentes légkörben illemre, a felnőttek – különösen a szülők – szeretetére és tiszteletére, bátorságra, tisztaságra, pontosságra, engedelmességre és egymás megbecsülésére tanította a gyerekeket.” (Máté Mártonné Korb Erzsébet: Kaposvári óvodák története, 1871–2001. Kaposvár, Kaposvár M. J. Város Óvodavez. Munkaköz., 2001. 11. o.)

A kaposvári óvoda az 1870-es években egyébként a király, valamint Trefort Ágoston miniszter és Blaha Lujza figyelmét is felkeltette…

 
Megosztás: