Végre megszületett a józan haladás bizonysága…

1904. április 28-a nagy változást hozott a somogyi sajtó világában. Ezen a csütörtöki napon látta meg a napvilágot a megye első napilapja. A Karácsonyi Aladár szerkesztette orgánum neve ez volt: Somogyi Hírlap.

A megyében akkor már csaknem négy évtizedes múltra tekintett vissza az újságírás, hiszen Roboz István nagy hírű lapja, a Somogy 1866-tól fogva folyamatosan megjelent. De a Somogy „csak” hetilap volt, akárcsak többi laptársa, egészen 1904 tavaszáig… Somogyi Hírlap néven egyébként már korábban, 1891-től 1893-ig is adtak ki újságot a megyében: Gruber János, a legendás ügyvéd, politikus és életművész szerkesztette ezt a hetilapot, amely azonban csak nevében volt előzménye az első napilapnak. (A következő évtizedekben még két újság fejlécére került fel, hogy „Somogyi Hírlap”…)

 

 

A legkorábbi somogyi napilap első számának legelső írása Üdv az olvasónak! címmel fordult a közönség felé. A szerkesztő természetesen tisztában volt az esemény sajtótörténeti jelentőségével, s „öntudatos és hézagpótló” újságnak nevezte a politikailag független Somogyi Hírlapot, amely „a magyar vidéki zsurnalisztikában tekintélyes helyet van hivatva betölteni”. Az újság megjelenése – fogalmazott a vezércikk – „Somogy vármegyében a józan haladás egyik legfényesebb tanúbizonysága”. A lap célja pedig: „mindent megtenni a magyarságért, mindent Somogyvármegyéért, mindent Kaposvár városáért, amit csak hazafias szívből tenni lehet a vármegye és székvárosa javáért és boldogulásáért”.

A kései olvasó megállapíthatja, hogy a Somogyi Hírlap oldalai (nem is túlságosan megsárgult oldalai) valódi békebeli hangulatot árasztanak. Mi már tudjuk, amit az akkori újságírók és újságolvasók még nem tudhattak: a 20. század egészére nem ez a hangulat lesz a jellemző…

Az 1904-ben indult Somogyi Hírlap még tizenöt évig játszott szerepet a somogyi sajtó forgószínpadán. Bár a világháború végi összeomlást és a forradalmak korát nem élte túl, valóban jelentős szereplőjévé vált a somogyi sajtótörténetnek, s fontos dokumentumává, sőt forrásává a századelő világának. Első vezércikkének üzenete – noha már nemigen szokás kimondani vagy leírni ilyesmit – ma is iránymutató lehet valamennyi somogyi újságíró és közéleti ember számára: mindent megtenni, „amit csak hazafias szívből tenni lehet a vármegye és székvárosa javáért és boldogulásáért”.

 
Megosztás: