Lázas ébredés a Koronában

A városok művelődéstörténetének vannak csomópontjai, ahol életutak, művészeti pályák találkoznak, s ahol képzeletbeli kulturális útjelző táblákat is felfedezhet az utókor. Ilyen csomópont volt Kaposvár történetében 1909. november 7-e, amikor az irodalmi életbe időközben berobbant Ady Endre estjére gyülekezett a közönség a főtéri Korona Szálló nagytermében. Az ország ünnepelt költője ekkor ismerkedett meg személyesen is Rippl-Rónai József festőművésszel – s nem utolsósorban az irodalombarát kaposvári publikummal.

 

Ady és Rippl-Rónai találkozása, Gera Katalin műve

 

Ady – aki 1902 nyarán egyszer már eltöltött néhány napot a városban – november 6-án, az esti gyorsvonattal érkezett meg Reinitz Béla zeneszerző és Mikes Lajos újságíró társaságában.

„Muszáj holnap Kaposvárra mennem fölolvasni. Fehér ruhás szüzek várnak, virágok, a fene egye meg” – írta profánul előző nap kelt levelében. (Ady Endre levelei. 2. köt., 1909–1913. Szerk. Belia György. Budapest, Szépirod. K., 1983. 65. o.) A helyi lapok viszont „Magyarország legnagyobb költőjeként” emlegették Ady Endrét, aki az elvárt nagy sikerrel tartotta meg kaposvári felolvasását. A korabeli tudósítások – amelyeknek szerzőire láthatóan hatással volt a jeles poéta nyelvezete – így számoltak be az estről: Ady Endre „verseket olvasott föl, nagy, erős, meleg, magyar verseket”. „Lázas ébredés volt az, termékeny, nagy megismerés, valami hatalmas öntudatra ébredés, hamvazkodó vezeklés, lázas meaculpa…” (Somogyi Hírlap, 1909. november 9.)

„…A kaposvári közönség diadallal állotta ki a lelki tűzpróbát – írta utóbb az est szervezője, Göndör Ferenc lapszerkesztő. – […] Minden vers után percekig zúgott a taps, a Korona díszes, nagy közönsége nem akarta leengedni Ady Endrét a pódiumról. Még soha nem láttuk mi a kaposvári közönséget ilyen lelkesnek, ilyen melegnek, ilyen hálásnak. […] Boldogan írjuk le: büszkék voltunk tegnap a kaposvári közönségre.” (Somogyvármegye, 1909. november 9.)

Az est egy személyes művészbarátság kezdete is volt. A közönség soraiban ugyanis ott ült Rippl-Rónai József, aki akkor már a kaposvári művészeti élet központi alakjának számított. Aznap este Ady a festőművész Róma-hegyi villájában vendégeskedett, ahová másnap ebédre is hivatalos volt. Ebéd utáni szendergése közben Rippl-Rónai le is rajzolta a költőt, aki a délutáni vonattal utazott vissza a fővárosba.

A nevezetes kaposvári vizitnek kézzelfogható utóhatásai voltak: Adyt versírásra ihlette a látogatás, Kaposvár lakóit pedig emléktábla-avatásra, szoborállításra és utcanévtábla-cserére…

 
Megosztás: