Élményszámba mentek az órái

A nagy tudású dr. Biczó Ferenc (1895–1945) irodalomtörténész sajátos oktatási módszereivel, az önképzőkör megszervezésével, publikációival és társadalmi működésével nemcsak iskolája, hanem a város tekintélyét is növelte.

A keszthelyi születésű fiatalember az első világháborúban 1915-től az összeomlásig részt vett, kiváló magatartásáért többször kitüntették. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett magyar–latin szakos diplomát és bölcsészdoktori oklevelet. 1922 áprilisában nevezték ki a kaposvári leánygimnázium tanárává, ahol huszonhárom esztendeig, haláláig tanított.

 

Dr. Biczó Ferenc (Somogy Megyei Levéltár)

 

Biczó testestül-lelkestül a hivatásának élt. A szokványostól elütő, változatos, derűs irodalomórákat tartott, tanítványai nagyon szerették. Igyekezett élvezetessé, vonzóvá tenni a magyar irodalom megismerésének folyamatát; nem támaszkodott közvetlenül a tantervre, inkább az olvasmányokra, a szemléltetésre, a tanulók aktivitására épített, harmonikus együttműködésre törekedett a diákokkal. A hazai irodalomtanítási módszertan úttörői közé tartozott, aki több könyvben is közreadta tapasztalatait. Az irodalomtanítás fő feladatának azt tartotta, hogy új, aktív olvasókat neveljen: ezt szolgálták országosan is egyedülálló olvasáskutatási felmérései és ezeken alapuló olvasásszociológiai tanulmányai. Saját értékes könyvtárát egy kaposvári bankra hagyta, s ez nyilvános könyvtárként működött az államosításig.

Az iskolán kívüli kulturális életnek is tevékeny szereplője volt. Tanulmányokat, kritikákat, nekrológokat, köszöntőket, irodalomtörténeti cikkeket írt; műveit elismeréssel fogadta a tudományos sajtó. Gyakran tartott irodalmi előadásokat, az elsők között hívta fel a figyelmet a Trianonnal elcsatolt területek irodalmára. 1935-től ő szerkesztette a Pannon Múzsa könyvtára című könyvsorozatot, segítette a fiatal költők – köztük Takáts Gyula – indulását. Örökös tagjává választotta a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, továbbá a kaposvári Nagyboldogasszony Egyházközség kultúrbizottsága. Megalapította a Kaposvári Katolikus Szabadegyetemet.

Jó kedélyű, barátságos embernek ismerték; a szovjet megszállással azonban elvesztette az életkedvét. Úgy látta, hogy elmúlt a világ, amelyben élt, s az újban már nem találta a helyét. Dr. Biczó Ferenc, a szuggesztív hatású, lírai lelkületű művész-tanár megtestesítője, aki egy egész korosztály nőnevelésére volt hatással Kaposváron, a Keleti temetőben talált végső nyughelyet.

 
Megosztás: