Ahol a párttitkár is orgonaszót hallgatott

A városházát 1950-től évtizedeken át tanácsházaként emlegették. De azért a tanácsi vezetők is nagy becsben tartották az előkelően polgári hangulatú dísztermet, és ott rendeztek ünnepi ülést Rippl-Rónai József tiszteletére 1957 őszén és 1961 tavaszán (a festőművész halálának harmincadik és születésének századik évfordulóján). Mindkét rendezvényen egy-egy akkori pályatárs mondott ünnepi beszédet: az elsőn Bernáth Aurél, a másodikon Martyn Ferenc.

1973 januárjában, amikor a városi tanácson Kaposvár várossá nyilvánításának századik évfordulóját ünnepelték, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke is felszólalt a rendezvényen. Ez a nagyterem volt a helyszíne a műemléki albizottságok 7. országos értekezletének is ugyanaz év augusztusában, a következő hónapban pedig a Kaposvári Rákóczi jubileumi közgyűlésének. 1979 februárjában katolikus papi békegyűlést tartottak a tanácsteremben (Paskai László veszprémi püspök is felszólalt), néhány nappal korábban itt alakult meg egy új sportkör, a Kaposvári Közlekedési SE, s az év végén ugyanitt szerveződött újjá a Kaposvári Városszépítő Egyesület. 1985 tavaszán még egy nevezetes újrakezdésnek biztosított helyet a patinás nagyterem: a Berzsenyi Társaság feléledésének.

 

A Kossuth tér a városi tanácsházával 1958-ban

 

De nem a díszterem volt a tornyos épület egyetlen reprezentatív helyisége. 1972. december 6-án a városi tanács új házasságkötő termét is felavatták – az alkalomhoz illően mindjárt esküvővel, a kor szellemének adózva persze egy „szocialistával”. „Az ajtóban kifeszített nemzeti színű szalagot a menyasszony vágta el, majd orgonaszó kíséretében, kék nyakkendős kisdobosok sorfala közt lépkedtek végig a puha, bíborszínű szőnyegen az anyakönyvvezetőig.” (Somogyi Néplap, 1972. december 7.) A megyei és a városi pártbizottság két dolgozója – egy gépkocsivezető és egy titkárnő – mondta ki először a boldogító igent a másfél millió forintos költséggel kialakított teremben, amelyet néhány perccel a szertartás kezdete előtt Rostás Károly tanácselnök adott át rendeltetésének. Természetesen Németh Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára és kollégája, a kaposvári pártvezető, Somogyi József is jelen volt. (A termet később – mivel kamararendezvények számára túl nagy, esküvőknek túl kicsi volt – ügyfélszolgálati irodává alakították át. 2000 januárjában itt kezdte meg működését az okmányiroda.)

 
Megosztás: