A somogyiak belehegedültek a telefonba

Az 1870-es, 1880-as években a hírközlés is megpróbált lépést tartani a vasúthálózat fejlesztésével. Telefonról először 1877. március 13-án írtak a somogyi sajtóban, mégpedig ekképpen: „Nagyszerű találmány. Bell Graham amerikai tanár »Telephon«-t talált fel. Ez oly készülék, mellyel akusztikai vezetés által az emberi hangot nagy távolságra is érthetővé lehet tenni. A tudós tanár közelebb tett próbát találmányával. Bostonból […] Salembe (143 angol mérföld) beszélgetett, s beszélgetése egészen érthető volt. Mily fölséges hasznát lehetett volna venni e találmánynak a banktárgyalások alatt! Milyen kedélyesen beszélgethettek volna a budapesti s bécsi miniszterek – minden utazgatás nélkül. No, de még hasznát vehetjük.”

 

Alexander Graham Bell

 

A Somogy című kaposvári hetilap tudósítása alig egy esztendővel a találmány amerikai bemutatója után született, de arra sem kellett sokat várni, hogy az első valódi telefonbeszélgetés is megtörténjen Somogy megyében. Erre 1882 végén került sor, amikor Vécsey István, a Pécsi Magyar Királyi Távírdaállomás főnöke az új masina segítségével lépett kapcsolatba Barccsal. A korabeli tudósítás szerint Vécsey úr a telefonon keresztül közönséges hangon nevén szólította az ottani főnököt, aki rögtön „tessék”-kel felelt. „Megindult a beszélgetés, melynek minden szavát bizton ki lehetett venni. Nemsokára egy hölgy énekelt Barcson néhány magyar dalt; midőn ezeket megtapsolták, ő nyájasan megköszönte. Ezután a barcsi főnök egy kávéházból a cigánybandát hozatta el; hallották, amint hangoltak, hallották minden szavukat, végre a Rákóczi-indulót, mintha a mélységből jönnének hangjai, tisztán, csak kissé színtelenül.” (Somogy, 1882. december 12.)

Néhány éven belül Kaposváron is egyre több lett a telefon. Felszerelésükkel elsősorban Papp Mihály (1851–1910), a keresett és sokoldalú lakatosmester foglalkozott. „A telefon és villanyos berendezések nagy házakban és birtokokon már a vidékeken is szokásba jönnek, ami nagy fáradság-, költség- és időkímélés is. Nemcsak a székváros, de a megyének is egyik első iparosa, Papp Mihály már számos megbízást nyert e tekintetben, s ajánljuk őt a közönség figyelmébe. A telefon saját házában is fel van állítva a távírdahivatalig, melyen éppen oly érthetőleg beszélgetnek, mintha a beszédben állók a szobában volnának.” (Somogy, 1885. január 20.)

1884-ben Kaposváron is sor került egy érdekes kísérletre… 

 
Megosztás: