A katolikus király születésnapján szenteltek templomot a kálvinisták

Kaposvár első református templomának alapkövét 1888. június 30-án tették le ünnepélyesen: a művelet úgy ment végbe, hogy Csépán Antal alispán hármat ütött a téglára a felvirágozott kalapáccsal. Egyéves munkával, 1889 júniusára fel is épült a neogót stílusú istenháza a Honvéd és a Petőfi utca sarkán, a Bethlen téren, nagyjából a későbbi Domus Áruház helyén.

A zsúfolásig megtelt templomot Ferenc József születésnapján, az állami ünnepnek tekintett augusztus 18-án szentelték fel. A szertartást Begedy István esperes végezte, az ünnepi beszédet Németh Zsigmond alsoki lelkész tartotta. A szentelés során két újszülöttet is megkereszteltek.

 

Az első református templom

 

1898 májusában az egyházlátogatáson levő Antal Gábor dunántúli püspök mondott beszédet a templomban. A főpásztor, akit a város lakossága „felekezeti különbség nélkül a legmelegebb fogadtatásban részesített”, a mustármagról szóló bibliai példázatból kiindulva a legnagyobb elismerés hangján szólt a kaposvári református gyülekezetről. E látogatás alkalmával szentelték fel a református templom három harangját, amelyeket Temesvárról hoztak Kaposvárra.

Azonban két évtizedig sem használhatták a derék kálvinisták a templomot, hiszen nemsokára ezt az épületet is elérte a gyarapodó közösségek megújuló gondja: kicsinek bizonyult.

A növekedés másik eredménye az volt, hogy a református gyülekezet „anyaegyházzá” lépett elő, és az öt éve Kaposváron szolgáló Csertán Mártont választotta meg első rendes lelkészévé. (A következő évtizedek megmutatták, hogy jó döntés volt. 2002 óta a Béla király utcában működő református idősotthon is Csertán Márton nevét viseli.)

A helyi reformátusok erejéből nemsokára már arra is futotta, hogy segítséget nyújtsanak a legfiatalabb kaposvári hitfelekezet, az evangélikusok közösségi életéhez. Mivel a 20. század elején átmenetileg a lutheránusok is csatlakoztak a kaposvári kálvinista gyülekezethez, még sürgetőbbé vált egy tágasabb templom megépítése. A reformátusok tehát elhatározták, hogy lebontatják a még szinte új templomot (a telek szűk volta miatt nem lehetett az épület bővítésére gondolni), a három harangot pedig áthozzák az építendő templom tornyába…

 
Megosztás: