Negyedszer is nekivág a nagy múltú társaság

Az 1904-ben alakult  és 1925-ben újraindult Berzsenyi Társaság 1949. évi megszüntetése olyan veszteséget jelentett, amelyet évekig nem volt képes kiheverni a város szellemi élete. Hiszen a társadalom önszerveződése, a polgári közösségek eszmei vagy anyagi segítsége, az egyének áldozatvállalása mindig is jelentős, olykor döntő szerepet játszott a megyeszékhelyen a kulturális élet megszervezésében. Amíg tehették…

Az pedig már a pártállam eresztékeinek lazulását mutatta, hogy 1985. május 20-án a városi tanács dísztermében  tartott ülésen újjáalakulhatott a halottaiból feltámadt Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság. „A vitában kikristályosodott alapszabályban helyet kapott többek között – számolt be a jelentős kulturális eseményről a helyi sajtó –, hogy a Berzsenyi-hagyományok ápolásán túl a társaság feladatának tekinti a szűkebb régió irodalmi, művészeti hagyományainak ápolását, támogatását.” (Somogyi Néplap, 1985. május 21.) Elnökké a már 75. életévében járó József Attila-díjas költőt, Takáts Gyulát választották meg.

 

Tőkés László

 

A társaság azóta rendezvények sorával bővíti a város művészeti kínálatát, gazdagítja szellemi értékeit. Rendszeresen szervez tanácskozásokat, művészeti esteket, az ifjabb nemzedéknek táborokat (még költőiskolát is), és könyveket is megjelentet. 1994 elejétől a Berzsenyi Társaság a kiadója a Somogy című kulturális folyóiratnak. Az ezredforduló után is olyan művészek részvétele fémjelezte a társaság kaposvári rendezvényeit, mint Jókai Anna írónő, Faludy György költő vagy Sára Sándor filmrendező.

S a Berzsenyi Társaság nemcsak a „szűkebb régióra”, hanem a Kárpát-medence egész magyarságára figyel, a magyar nyelv és kultúra ápolásának feladatát szem előtt tartva. Egyre erősebbek erdélyi, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai kapcsolatai. 1994. november 25-én például Tőkés László Király-hágó melléki református püspök jelenlétében tartottak közgyűlést a kaposvári városházán.

2004. március 6-án az idős elnök, Takáts Gyula költő a budapesti Nemzeti Színházban vette át a Pro Arte Hungarica díjat, amelyet a művészeti és irodalmi életben betöltött szerepéért és közösségszervező tevékenységéért ítéltek oda az immáron százéves Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaságnak.

 
Megosztás: