Kossuthnál is viziteltünk

1845-ben a somogyi megyeszékhelyen szervezték meg a magyar ipar fejlesztését zászlajára tűző Országos Védegylet első vidéki osztályát. (A védegylet tagjai kötelezték magukat, hogy néhány éven át csak magyar árut vásárolnak.) Somogyban három vidéki osztály alakult meg ebben az évben: a Kund Vince elnökletével működő kaposvári után a barcsi, majd a szigetvári is.

A vidéki osztályokat általában a szó mozgósító erejével szervezték, mivel a cenzúra nem engedélyezte a sajtópropagandát, s azt sem, hogy az aláírási íveket sokszorosítsák. A mozgalom vezetői tehát szónoklatokkal fűszerezett toborzókörutakra indultak. Gróf Batthyány Kázmér (1807–1854), az országos elnök 1845 nyarán így vetődött el Somogy vármegyébe, és somodori tartózkodása alatt kapott meghívást a Kaposvár Vidéki Osztály 1845. augusztus 24-én tartott ülésre. (Batthyánynak Somodoron uradalma volt.) A nemes gróf el is jött, és mintegy hetven személy előtt beszélt a vármegyeházán a védegylet céljairól és eredményeiről. Persze a titkosrendőrség se volt tétlen: a kaposvári gyűlésről nyomban jelentés ment Bécsbe…

 

Védegyleti bál 1845-ben

 

Mivel a kaposváriak úttörő szerepet játszottak a védegylet vidéki szervezése során, a november 17-én tartott első pesti nagygyűlésen ők kapták meg az első helyet az ültetés sorrendjében. A gróf Zichy Pál vezette küldöttség az előző napon tisztelgő látogatást tett gróf Batthyány Kázmér elnöknél, gróf Teleki László alelnöknél és Kossuth Lajos igazgatónál is. Kossuth „sajátságos szívességgel fogadván bennünket – számoltak be utóbb a vizitről a kaposvári atyafiak –, megbízó levelünket, a’ Védegylet Levéltárába leendő betétel, és abbani megtartás végett, általvette”. (Füzes Miklós: Védegyleti mozgalom Somogyban, 1844–1847. Kaposvár, SML, SOPI, SMK, 1994. 20. o.) A somogyiak Kossuth javaslatára az Iparmű-kiállítást is megnézték.

Nagy volt a lelkesedés; az 1845. november 17-i közgyűlésen már 138 vidéki egyesület képviselői jelentek meg. Hamarosan aztán kifulladt a mozgalom. Ebben állítólag az is közrejátszott, hogy kisült: a védegylet címeres kitűzőit Ausztriában gyártották…

 
Megosztás: