Amikor Szabó Lőrinc a városházán szavalt

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1938. április 2-án költőtalálkozót rendezett Kaposváron. A nagy nyilvánosságot kapott irodalmi esemény „sztárja” kétségkívül a 38 éves Szabó Lőrinc volt, akit az elhunyt Kosztolányi Dezső utódjául az előző évben választott tagjává a Kisfaludy Társaság.

Szabó Lőrinc – két fiatal költő, a 24 éves Weöres Sándor és a 27 éves Takáts Gyula kíséretében – először az egyesületi leánygimnázium (a későbbi Munkácsy Mihály Gimnázium) önképzőkörének ülésén vett részt, ahol szűnni nem akaró tapssal fogadta a fiatalság. Dr. Biczó Ferenc irodalomtanár „a legnagyobb szeretettel üdvözölte azt a poétát, akit az ifjúság választott ki magának, s akinek ő ad bizalmat, erőt és kitartást. Szabó Lőrinc meghatva köszönte meg ezeket az igaz szavakat. Őneki, mondta, nem adatott meg az a kitüntetés a háborús idők miatt, hogy az akkori jeles írókat szemtől szembe láthassa. Szívesen gondol vissza önképzőkörére, melynek főtitkára volt.” (Új-Somogy, 1938. április 5.)

 

Szabó Lőrinc balassagyarmati szobra

 

Az önképzőköri ülésen Lóci verset ír című költeményét is felolvasta Szabó Lőrinc. „Boldog voltam, hogy maguk között lehettem” – búcsúzott a kaposvári gimnazistáktól a költő, aki ezután a városházán rendezett irodalmi est vendége volt. A nagytermet zsúfolásig megtöltötte a közönség: a háromszáz jegy mind elkelt, a karzatot a diákság foglalta el. Itt is Biczó volt a házigazda, aki a Berzsenyi Társaság elnökeként „a legmelegebb hangon és átérzett lelkesedéssel üdvözölte Szabó Lőrincet, a Kisfaludy Társaság új tagját. Úgy érzi, mondja, hogy a vers ünnepére gyűltünk össze. Versben hinni annyit jelent, mint hinni egy szebb s nemesebb világban.” (Új-Somogy, 1938. április 5.) A jeles kaposvári irodalomtanár tartalmas bevezetőjének „gerince az a gondolat volt, hogy a világ, nemzetek és generációk harcában a költészet szépsége örök, változhatatlan szépség maradt”. (Somogyi Újság, 1938. április 5.)

Szabó Lőrinc a város dísztermében szintén maga olvasta fel költeményeit. A műsorban a leánygimnázium tanulói is szerepet vállaltak: szavalókórusuk a Nyitnikéket adta elő Lux Ágnes vezetésével. A Somogyi Újság ezzel a megállapítással fejezte be tudósítását: „Mindent összegezve a Berzsenyi Társaságnak ezen az estjén Isten végtelen világának legszebb megnyilvánulásával volt találkozásuk a megjelenteknek.”

 
Megosztás: