Határozat

Egységesítve 2015. június 12-én.

Hatályos 2015. július 1-től.

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelete a Kaposvár Kártyáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §

E rendelet célja, hogy Kaposvár lakóinak kedvezményes belépést biztosítson az e rendeletben meghatározott intézményekbe és eseményekre, ingyenes parkolást biztosítson szombati napokon, valamint kedvezményes parkolást hétköznap a külön önkormányzati rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben, kedvezményes buszbérlet vásárlási lehetőséget nyújtson, továbbá a rendszerben résztvevő vállalkozások által adott kedvezmények igénybevételének lehetőségét megteremtse.

 

A rendelet személyi hatálya

2. §

(1)[2] Kaposvár Kártyára kizárólag 6. életévét betöltött azon természetes személy jogosult, aki

a) kaposvári állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy

b) kaposvári székhelyű oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója vagy hallgatója.

(2) A Kaposvár Kártya kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybe vételét.

 

A kedvezmények köre és mértéke

3. §

(1) A Kaposvár Kártya az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok következő szolgáltatásaihoz biztosít kedvezményeket:

a) Együd Árpád Kulturális Központ (Szentjakabi Nyári esték, Vaszary képtár belépőjegy);

b) Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (NB I., illetve Magyar Kupa kosárlabda és röplabdamérkőzésekre);

c) Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. (Rákóczi Stadion hivatalos labdarugó mérkőzések);

d) Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. (Virágfürdő belépőjegy/bérlet)

e) Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (belépőjegy, bérlet);

f)

g) Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (kedvezményes buszbérlet-vásárlás);

h) Városgondnokság[m1] (kedvezményes parkolás, kedvezményes csónakbérlés);

i) Kaposvári Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. (belépőjegy/bérlet);

j) Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum (belépők, kishajó igénybevétel);

k) Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (kedvezményes beiratkozási díj).

(2) A Kaposvár Kártya az (1) bekezdésben felsorolt helyszíneken e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékű kedvezmények igénybevételére jogosít.

(3) A Kaposvár Kártya szombati napokon ingyenes parkolásra jogosít a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben. Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága a szombati napokra érvényes ingyenes parkolási jogosultságot a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon ellenőrzi. A Kaposvár Kártya hétköznap 15%-os üzletpolitikai kedvezménnyel kedvezményes parkolásra jogosít a parkoló rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben.

(4) A Kaposvár Kártya az Önkormányzat vagy intézményei, illetve e rendeletben nevesített gazdasági társaságai közreműködésével szervezett egyes rendezvényeken – a polgármester által engedélyezett, legfeljebb 40 %-os mértékű – kedvezményre jogosít, amennyiben a kedvezmény miatt esetlegesen kieső bevételt egyedi közgyűlési döntéssel biztosított önkormányzati forrás pótolja.

(5) A Kaposvár Kártya 10% üzletpolitikai kedvezményre jogosít (5 Ft-ra kerekítve) buszbérletek vásárlása esetén, a Kaposvár Kártya bemutatása mellett. A kedvezmény a helyi autóbusz-közlekedés díját tartalmazó önkormányzati rendeletben meghatározott díjak[12] közül az alábbiakra vonatkozik:

1. Egyvonalas bérletjegy

2. Egyvonalas fél havi bérletjegy

3. Összvonalas bérletjegy

4. Összvonalas fél havi bérletjegy

5. Összvonalas heti bérletjegy

6. Tanuló – nyugdíjas összvonalas bérletjegy.

4. §

(1)

(2) A kedvezményt nyújtó intézmények, gazdasági társaságok, kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó egységek a kártya emblémáját jól látható helyen kötelesek elhelyezni.

(3) A kedvezmények köre külön megállapodás alapján bővülhet, melyről az Önkormányzat a változást megelőzően legalább 30 nappal tájékoztatja a kártyatulajdonosokat nyilvános hirdetés formájában.

(4) A Kaposvár kártyával megváltott jegyek és bérletek a Kaposvár Kártya felmutatásával együtt érvényesek.

(5) A Csiky Gergely Színház esetében a szolgáltatást a Kaposvár Kártya és a megkülönböztetett jelzéssel ellátott bérlet együttes felmutatásával lehet igénybe venni.

(6) A Kaposvár Kártyával rendelkezők a hétköznapi /a parkoló-automatáknál igénybe vett/ parkolási szolgáltatáshoz kedvezményes parkolói kártya megvásárlásával juthatnak hozzá. A kedvezményes parkolókártya díja 2300 Ft + Áfa.

 

Önkormányzati kompenzáció

5. §

 

A Kaposvár Kártya igénylése, kibocsátása

6. §

(1) Kaposvár Kártyát e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott igénylőlapon lehet igényelni. A kártya igénylése során a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas okmányra van szükség, amely igazolja, hogy az igénylő megfelel jelen rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek. Az igénylőlap átvételétől számított 30 napon belül a kártyát el kell készíteni, és az igénylőnek át kell adni.

(2) A Kaposvár Kártya előállításának költségeit az igénylő viseli.

(3) A Kaposvár Kártya előállításáért és érvényesítéséért térítési díjat fizetnek az igénylők, melynek csak az 50 %-át kell megfizetnie annak a személynek, aki a 14. életévét a Kártya igénylésekor még nem töltötte be, továbbá aki nyugdíjas a Kártya igénylésének időpontjában.

(4) A Kaposvár Kártya igénylésének díjtételei

– Új Kaposvár Kártya igénylésének díja: 1000,- Ft

– Új Kaposvár Kártya igénylésének díja 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére: 500,- Ft

– Kaposvár Kártya érvényesítésének díja: 500,- Ft

– Kaposvár Kártya érvényesítésének díja 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére: 250,- Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

 

A Kaposvár Kártya érvényessége

7.§

(1) A Kaposvár Kártya egy naptári éven belül január 1-től december 31-ig jogosít a kedvezmények igénybevételére. Ezt követően a kártyát érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak megerősítésével és az érvényesség évét tartalmazó hologramos bélyeggel. Az igénylő a kártya érvényesítésével egyidejűleg a R. 6. § (4) bekezdésében meghatározott érvényesítési díjat köteles befizetni. A 2015-ben kiváltásra kerülő új típusú kártyák érvényességének időtartamát, az új rendszer folyamatban történő bevezetése érdekében 2016. december 31. időpontig lehet kérni a két évre vonatkozó díj befizetésével.

(2) Az elhasználódott kártya cseréjére az igénylő új kártya kiállítását kérheti térítés ellenében.

 

Értelmező rendelkezések

8.§

(1) Kedvezményesen látogatható rendezvények:

a) Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. bérletei esetében az adott évadra tervezett előadások;

b) Együd Árpád Kulturális Központ előadásai esetében a „Szentjakabi Nyári Esték” rendezvénysorozat előadásai;

c) a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola és a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. mérkőzései esetében a Kaposvári Rákóczi FC, a Kaposvári KK., a Fino Kaposvár, az 1. MCM – Diamant Kaposvári Egyetem, a BITT Kaposvári Női RC bajnoki, illetve hazai és nemzetközi kupamérkőzései;

d) a Kaposvári Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. esetében a közönség-korcsolyázásra rendelkezésre álló időszak.

(2) A személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas okmányok:

a) a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy

b) személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány).

(3) E rendelet kedvezményeinek alkalmazásában nyugdíjas, aki:

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján saját jogú nyugellátásban,

b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban,

c) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CXVII. törvény alapján korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül.

8/A. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

 

Záró rendelkezés

9.§