Szita Károly: megszerzett szabadságunk aranyfedezetét, erkölcsi tőkéjét 56 hősei hitelezték számunkra

A magyar nemzet 1956 októberében történelmet formált, példát adott a világnak szabadság-szeretetből, önfeláldozásból, hősiességből és az összefogás erejéből. A diktatúra által meg-nyomorított, a múltjuktól és az élhető jövő reményétől is megfosztott emberek 1956 októberé-ben kezükbe vették sorsuk irányítását. Nem latolgatták, mi lesz velük, nem féltek erkölcsi mércéjük szerint dönteni. Tették, ami helyes volt, amit nemzetük szabadságáért, függetlenségéért tenniük kellett – mondta ünnepi beszédében Szita Károly a forradalom kitörésének 61. évfordulóján rendezett gálaesten a Szivárvány Kultúrpalotában.

Kaposvár polgármestere leszögezte: mai szabadságunkat és függetlenségünket nem ajándékba kaptuk, hanem megküzdöttünk értük. Megszerzett szabadságunk aranyfedezetét, erkölcsi tő-kéjét azonban 56 hősei hitelezték számunkra. A forradalmárok, akiknek mindannyian adósai vagyunk, s akiknek csak úgy törleszthetünk, ha méltóvá válunk kiállásukhoz, bátorságukhoz. Ha tudjuk, és gyermekeinknek is megtanítjuk, hogy szilárd értékrend és egyenes jellem nélkül ma sincsen szabad, büszke és független Magyarország.

Az én generációmnak 1956 1989-et is jelenti. Nem véletlen, hogy az első szabad választásokon életre hívott országgyűlés éppen 1956-ról alkotta első határozatát, rögzítve, hogy 1956 szabadságharca nélkül az 1990-es rendszerváltás sem lett volna lehetséges – hangsúlyozta Szita Károly. – 1956 szüleink, nagyszüleink forradalma volt. Illő tisztelettel és alázattal kell fejet hajtanunk azok előtt, akik életüket áldozták Magyarország jövőjéért, vagy éppen saját jövőjüket az ország életéért. Köszönjük meg szüleinknek, nagyszüleinknek, hogy a forradalmat követő években és évtizedekben is volt bennünk elég hit, életerő és remény ahhoz, hogy tisztességben felneveljék a forradalom után született nemzedékeket – mondta Kaposvár polgármestere.

Október 23-át az új, demokratikusan választott Országgyűlés 1991-ben nemzeti ünneppé nyilvánította. Szita Károly a Szabadságért Kaposvár Emlékérem idei kitüntetettje, Balás Béla püspök szavaival arra emlékeztetett: „a naptár piros betűi csak felszínen ringó bóják. A lényeg a mélyben van.” Azonban mi lenne velünk, szegény utazókkal, ha a végtelen és ismeretlen mélység felett nem segítenék a tájékozódást, nem óvnának bennünket a felszínen ringó, helyes irányt mutató bóják? – utalt a 2012-ben alapított kaposvári kitüntetés eddigi díjazottjaira a polgármester.

Szita Károly a Kaposvári Egyházmegye első pásztoráról azt mondta: nemzedékének, hivatásának azon kiváló tagjai közé tartozik, akik a szabadság szellemét az elnyomás éveiben is meg-őrizték. Balás Béla élete, szolgálata példa a kaposváriak számára.

 
Megosztás: