Segítse Ön is Kaposvár településképi arculati kézikönyvének kidolgozását!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében városunk településképi arculati kézikönyvet készít, melynek célja, hogy meghatározza a város jellemzőit, értékeit, eltérő karakterű településrészeit, majd ez alapján építészeti ajánlásokat fogalmazzon meg szöveges és képi formában az egységes településképhez való illeszkedés céljából. Az arculati kézikönyv kidolgozása előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása szintén e törvényből adódó új feladata az önkormányzatoknak.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az arculati kézikönyv előzetes, tájékoztató változatát elkészítette, mely az alábbi helyeken elérhető 2017. augusztus 18-tól 2017. szeptember 2-án 24 óráig:

  • a kaposvar.hu honlapon a Főépítészi iroda/településkép megőrzése, alakítása/Településképi Arculati Kézikönyv dokumentáció menüpont alatt (dokumentáció, adatlap); vagy letölthető az alábbi linken: https://kph.kaposvar.hu/data/onkorm/foepitesz/201708171.pdf
  • megtekinthető személyesen a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján ügyfélfogadási időben (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. T/107-es iroda).

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 10/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet értelmében a partnerek körének véleményezésre és kiegészítő javaslatokra, tartalombővítésre van lehetősége mind képi, mind szöveges formában.

A javaslatokat kizárólag az ahhoz szükséges adatlapon keresztül tudja az önkormányzat fogadni, amely az alábbi linken illetve személyesen a portán is elérhető: http://kph.kaposvar.hu/data/onkorm/foepitesz/201708172.pdf

A szerkeszthető, kitöltött adatlapokat elektronikus úton a telepules@kaposvar.hu email-címre, vagy levélben illetve személyesen a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodára (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. T/107-es iroda) kérjük eljuttatni a vélemények feldolgozása érdekében

legkésőbb 2017. szeptember 4-én 16 óráig.

 
Megosztás: