Kaposvár Város Díszpolgára: Gerber András és Varga József kapta a kitüntetést

Kaposvár város napján idén is elismerték azokat a kaposváriakat, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak és öregbítették a város hírnevét.

Mi, kaposváriak az építkezésekre, a fejlesztésekre, a személyes és közösségi gyarapodásra kívánunk koncentrálni – emelte ki köszöntőjében Szita Károly polgármester.

Nem elég álmokat szőni, akarni kell, nem elég kívánni, cselekedni kell, s ha lehet, közösen, együttes erőfeszítéssel. Nemcsak azért együttesen, mert úgy a lehetetlennel is megbirkózunk, hanem mert jobban esik a közös munka, és a siker is több örömet jelent mindenkinek – mondta a város napján ünnepi beszédében Szita Károly. Kaposvár polgármestere a Németh István Program kapcsán hangsúlyozta: a városlakók olyan léptékű fejlesztést indíthattak el, amilyenre Kaposvár történelmében még nem volt példa, s valószínűleg még száz esztendő múltán is emlegetni fogják a mai kaposváriak bátor cselekedeteit. Kaposvár új minőségű várossá válik, amelynek szövetét most újraszőhetik a város polgárai, valóban európai életminőséget biztosítva önmaguknak.

Szita Károly az ünnepi közgyűlésen az örömök mellett a gondokról, a derűs jövőképet beárnyékoló migrációs helyzetről is szólt. Kaposvár polgármestere úgy látja, a jelenben gyakran nem ismerjük fel a napi történések valódi jelentőségét. – Láthatjuk az almát körtének, a kiszipolyozót adakozónak, az inváziót menekültkérdésnek, miközben tudva tudjuk, hogy a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve. Ilyenkor fontos emlékezni az ősök bölcsességére: jobb megelőzni a bajt, mint utólag kétségbe esve menteni a menthetőt. Mert bizony, könnyen meglehet, hogy arra már nem lesz módunk – hangsúlyozta a városvezető.

– Az igazi érték nem a falakban rejlik, hanem a családokban, a kapcsolatokban, a barátságokban, a közösségekben. Az egészségben, a boldogságban és a biztonságban. – Gondoljanak bele, mennyire megszokhatóvá válik az, hogy a mindennapi küzdelmek mellett ugyan, de jó ideje béke van hazánkban. Hogy a bizonytalanság és a kiszolgáltatottság helyett a gyarapodásra és az építkezésre figyelhetünk. Hogy van egy olyan összetartó, lokálpatrióta, városépítő közösségünk, amely képes közös célokat megfogalmazni, s azokért együttesen tenni. Hogy képesek vagyunk örülni egymás sikereinek, de vigaszt is nyújtunk egymásnak, ha bántalom ér bennünket. Mindez nem magától lett így! Ezért megküzdöttek az eleink, s bizony, megküzdöttünk mi is. Mint ahogyan ma is küzdünk mindazért, ami fontos nekünk, s ami ennél lényegesebb: azért is, amiről tudjuk, hogy gyermekeinknek lesz fontos. Ez most a legnagyobb kihívás városunk előtt. Egy olyan Kaposvár építése, amely az itt élők akaratát szolgálja, s nem holmi idegen hatalmak vagy pénzemberek hagymázas önmegvalósítását – fogalmazott Szita Károly.

– 2018. fontos esztendő lesz a mi életünkben is. Ami ránk, kaposváriakra bízatott, azt megcsináljuk. Építünk, felújítunk, megszervezünk bármit. De dönteni, országunk sorsát alakítani csak együtt leszünk képesek. Együtt, mert ugyan mindenki maga dönt, mindenki maga választja ki a számára lekedvezőbbnek gondolt utat, ám haladni, öles lépésekkel, csak az együttes döntésünk alapján fogunk tudni. Mi, kaposváriak, az építkezésekre, a fejlesztésekre, a személyes és közösségi gyarapodásra kívánunk koncentrálni. Biztonságra és békességre, hogy mindazt végre tudjuk hajtani, amit elterveztünk – zárta ünnepi beszédét Kaposvár polgármestere.

Az ünnepi közgyűlésen több kaposvárit, sportcsapatot és civil szervezetet is díjaztak, Kaposvár rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 145. évfordulóján.

A díjazottak listája:

„Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoznak a megyei jogú város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként a kimagasló életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek, akik a gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életben maradandót alkottak, illetve egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladás, kultúra vagy művészet ügyét.

Magas szintű, példaértékű, több évtizedes szakmai és közéleti tevékenységéért, amellyel hozzájárult Kaposvár hírnevének öregbítéséhez, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntetést adományozza Gerber Andrásnak, a Videoton Elektro-Plast Kft. ügyvezető igazgatójának és Varga Józsefnek, a Kaposvári Villamossági Gyár Kft. ügyvezető igazgatójának.

Az „Év Sportolója” díj:
Varga Krisztina uszonyos és búvárúszó. Edzők: Kovács László és Hajdu Sándor
Szvoboda Bence motokrosszversenyző. Edzők: Berkes Gábor és Naszódi Zsolt.
A 18-szoros magyar bajnok FINO Kaposvári Röplabda Sportegyesület. Edző: Demeter György.

Kaposvár Szolgálatáértkitüntetést adományoznak azoknak a kaposvári polgároknak, akik szakmai vagy társadalmi tevékenységükkel nagymértékben előmozdították a város tudományos, szellemi, gazdasági vagy közösségi életének fejlődését, és ezzel kivívták a polgárok megbecsülését. Továbbá a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat intézményeiben kiemelkedő szakmai felkészültséggel dolgozóknak, akik magatartásukkal és munkájukkal jelentős mértékben előmozdították az önkormányzati feladatok végrehajtását, a köz szolgálatát.

a szabálysértési igazgatási és általános igazgatási feladatok megoldása érdekében kifejtett példamutató munkája elismeréséül Antal Margit, a Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézője,

a Szociális Irodán végzett kiemelkedően precíz és lelkiismeretes munkájáért Bíróné Takács Andrea, a Polgármesteri Hivatal ügykezelője,

a cukorbetegek érdekében végzett áldozatos munkájáért Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna a Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesületének alapító tagja,

kiváló gyógyító és tudományos munkájáért dr. Fodor János, a Kaposi Mór Oktató Kórház szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvosa,

a fogyatékos gyermekek fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért, közösségi tevékenységéért Horváth Zoltán, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Módszertani Központ tanára szakmai újításaiért,

kiemelkedő pedagógusi munkájáért Keszi László pékmester,

a környezeti nevelés és a hulladékgazdálkodás területén végzett kiemelkedő munkájáért Kovács Katalin, a Polgármesteri Hivatal Környezetfejlesztési Igazgatóságának igazgatója,

a hazafias és honvédelmi nevelés érdekében kifejtett magas szintű tevékenységéért Máj Péter nyugalmazott pedagógus, a 3. Ferdinánd Hagyományőrző Huszár Egyesület strázsamestere,

lelkiismeretes, nagy odaadással végzett pedagógiai munkájáért Plucsinszky József, a Toponári Tagiskola igazgatóhelyettese,

magas színvonalú intézményvezetői munkájáért, a krízisellátásban végzett úttörő tevékenységéért Proszonyák Ida Éva, a Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthonának volt vezetője,

a város hő- és villamosenergia-termelésének irányításában játszott szerepéért, oktatómunkájáért Sipos Vilmos István, a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő műszaki vezetője,

Töröcske fejlesztése érdekében végzett munkájáért Szelthaffner László, volt településrészi önkormányzati képviselő,

a szociális ellátás területén nagy hozzáértéssel végzett sokrétű, elhivatott munkájáért Turnár Jánosné, a Kaposvári Szociális Központ igazgatója,

több évtizedes, példamutató oktató-nevelő munkájáért Várnai Károly, a Táncsics Mihály Gimnázium nyugalmazott pedagógusa,

évtizedeken át végzett kiváló szakmai munkájáért és közösségteremtő tevékenységéért Závec Ernőné, az Együd Árpád Kulturális Központ általános igazgatóhelyettese.

„Pro Urbe Kaposvár” kitüntetést adományoznak azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a tudományok, a művészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Kaposvár fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.

Papi és közéleti munkájáért, amellyel hozzájárult Kaposvár hírnevének öregbítéséhez, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Pro Urbe Kaposvár” kitüntetést adományozza Nyéky Kálmán Gyula plébánosnak,

a Csíkszereda és Kaposvár testvérvárosi kapcsolatának fejlesztéséért Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármesternek,

pedagógusi és közéleti munkájáért Simonné Kutas Zita pedagógusnak és a város oktatási-nevelési életében játszott szerepéért a Vadvirág Alapítványnak.

 
Megosztás: