Segítő Kezek Program

A kaposváriak közösségének alappilléreit a szüleink, nagyszüleink jelentik. Az általuk lefektetett alapokra építkezhetünk mi. Ezért mindenkor hálásnak kell lennünk, s minden segítséget meg kell nekik adnunk. Kaposvár fordít különös figyelmet az időseire. Az emberségünk mércéje az, hogy minként bánunk azokkal, akik felneveltek, akik ránk hagyták, ránk bízták Kaposvárt. E felfogásunk jegyében működtetjük a Segítő Kezek Programot, a házi segítségnyújtást, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

Segítő Kezek

Önként vállalt feladat, melyet a Kaposvári Szociális Központ Szociális Gondozási Központja biztosít közfoglalkoztatott segítőkkel a 65 feletti kaposvári lakosok számára. A program 2013-as indulása óta összesen 683 fő részesült ellátásban.

Az időseknek az ellátásért térítési díjat fizetni nem kell.

A közfoglalkoztatottak feladata a Kaposvár területén élő idősek igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése és kielégítése.

Fő tevékenységek: közreműködés a háztartás vitelében (bevásárlás, mosogatás, takarítás), mobilizálás, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, családi és társas kapcsolatok működtetésének segítése, mentális egészséget támogató tevékenységek, generációk közötti kapcsolatépítés elősegítése, segítségnyújtás veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve a kialakult vészhelyzet elhárításában.

Információ

Kaposvári Szociális Központ

7400 Kaposvár, Béke utca 47.
Telefon: +36 (82) 424 985

Házi segítségnyújtás

Kötelező szociális alapellátás, melyet a Kaposvári Szociális Központ Szociális Gondozási Központja biztosít, a vonatkozó jogszabályban meghatározott ellátotti kör részére. Az ellátás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell az igénylő gondozási szükségletét.
Az ellátás térítési díj köteles, melyet a helyi rendelet alapján, az igénylő jövedelmét figyelembe véve határoz meg az intézmény.
Fő tevékenységek: segítség az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Információ

Kaposvári Szociális Központ

7400 Kaposvár, Béke utca 47.
Telefon: +36 (82) 424 985

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Önként vállalt feladat, melyet a Kaposvári Szociális Központ Szociális Gondozási Központja biztosít. A rendszer 147 készülékkel működik, melyet hétköznapokon, valamint hétvégén és ünnepnapokon is biztosít az intézmény. A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Az ellátás térítési díj köteles, melyet a helyi rendelet alapján, az igénylő jövedelmét figyelembe véve határoz meg az intézmény.

Információ

Kaposvári Szociális Központ

7400 Kaposvár, Béke utca 47.
Telefon: +36 (82) 424 985

Megosztás: