A fogfájós poéta esete a vénkisasszonnyal

A 18. század végének legnagyobb magyar költője, Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805) szerelmi csalódása után és miatt keresett vigaszt Somogy megyében. Barátainál vendégeskedett Csökölyben, Hedrehelyen, Kisasszondon, Kiskorpádon, tanított Csurgón, Sárközy István főszolgabírónál lakott Nagybajomban, s az ekkor ott élő Pálóczi Horváth Ádámot [→33] is felkereste. Kaposvárt két ízben látogatta meg. Először gróf Széchényi Ferenc (1754–1820) főispán beiktatásán vett részt (Horváth Ádámmal együtt), s az ünnepségek egyik helyszínét, a tiszttartói lakot [→30] (a későbbi Csokonai fogadót) később meg is énekelte Dorottya cí-mű, egy harcos vénkisasszonyt középpontba állító művében. Noha Carnevál herceg kaposvári bevonulásáról szólván némi túlzással nevezte kastélynak az épületet…

Gróf Széchenyi István, „a legnagyobb magyar” édesapját, a majdani könyvtár- és múzeumalapító gróf Széchényi Ferencet az 1798. július 4-én tartott vármegyei nagygyűlésen iktatták be méltóságába Kaposváron. Csokonai A haza templomának örömnapja címmel alkalmi verset is írt az esemény tiszteletére, s bár a barokk pompájú hódoló költemény nem jelenti poézisében a művészi csúcspontot, az ünnepség motívumai beépültek a következő évben befejezett Dorottya cselekményébe. A Kaposváron játszódó vígeposz 1798–99 telén keletkezett; „Somogyban laktomkor, ennek az előttem holtig édes emlékezetű vármegyének kedvéért szerzettem” – mondta róla a szerző. (Takáts Gyula: Csokonai Somogyban. [Kapos-vár], CSVM Tanítóképző Főisk., [1993]. 19. o.) Csokonai később nem akarta nagydobra ver-ni, sőt tagadta is kaposvári szereplését – 1803-ban azt írta, hogy Kaposváron csak egyszer volt, „akkor is betegen és kúra kedvéért”, és soha nem járt „a herceg kastélyában” –, de a szakirodalom ezt egyszerűen füllentésnek gondolja.

A kúrából annyi mindenesetre igaz, hogy másodszor a fogfájása miatt járt a megye-székhelyen, hogy porokat vásároljon az Arany Oroszlán Gyógyszertárban. Kiváló poétánk, Csokonai Vitéz Mihály emlékezetét [→32] természetesen sokkal inkább a Dorottya, mint az egykori fogászati kezelés tartja elevenen Kaposváron…